KKV hyväksyi ehdollisena Parman ja TMB:n yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tänään hyväksynyt ehdollisena yrityskaupan, jossa Parma Oy hankkii AS TMB:n. Kaupan hyväksymisen ehtona Parma sitoutuu myymään Nastolan tehtaan liiketoiminnan.

KKV:lle ilmoitettiin 10.8.2018 järjestely, jossa Parma Oy hankkii AS TMB:n. Parma Oy toimii betonielementtien valmistuksessa ja myynnissä Suomessa. Parma tarjoaa asiakkailleen myös elementtien kuljetus-, asennus- ja suunnittelupalveluja. Parma kuuluu betonielementtien suunnittelussa, valmistuksessa ja tuotannossa toimivaan Consolis-konserniin, joka toimii yhteensä 22 maassa.

AS TMB on betonielementtien valmistuksessa, suunnittelussa ja asennuksessa toimivan TMB-konsernin emoyhtiö. TMB-konserni toimii Baltiassa, Skandinaviassa ja Suomessa, jossa konserni harjoittaa liiketoimintaa Betonimestarit Oy:n kautta. Betonimestarit Oy valmistaa ja myy betonisia runkotuotteita, laattoja ja seinäelementtejä, minkä lisäksi yhtiön tuotevalikoimaan kuuluvat infratuotteet.

KKV siirsi yrityskaupan jatkokäsittelyyn 7.9.2018, sillä KKV:n alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattoi aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia useissa betonielementtituotteissa. Markkinaoikeus pidensi marraskuussa yrityskaupan käsittelymääräaikaa 7.2.2019 saakka. KKV haki lisäaikaa Parman pyynnöstä.

Nastolan liiketoiminnan myynti poistaa kilpailuhaitat

KKV:n selvitykset osoittivat, että keskittymän markkinaosuus sekä myynnin määrän että tuotantokapasiteetin perusteella nousee useissa elementtituotteissa huomattavan korkeaksi. Kilpailijoiden vastareaktiot kapasiteettirajoitetulla markkinalla eivät riitä kumoamaan yrityskaupasta seuraavaa hinnankorotuspainetta vaan kilpailu ontelolaattaelementtien, jännitettyjen palkkien ja pilareiden sekä teräsbetonipalkkien ja -pilareiden markkinoilla estyy olennaisesti yrityskaupan seurauksena. Yrityskauppaa ei näin ollen voida hyväksyä ilman korjaavia ehtoja.

Yrityskaupasta aiheutuvien kilpailuhaittojen poistamiseksi Parma sitoutuu myymään Parman Nastolan tehtaan liiketoiminnan ostajalle, jolla on edellytykset toimia aktiivisena kilpailijana markkinalla. Nastolan tehdaskokonaisuuden myynti poistaa yrityskaupan aiheuttaman kilpailun vähentymisen ongelmallisiksi havaituilla betonielementtituotteiden markkinoilla.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:

erikoistutkija Anu Ala-Outinen, p. 029 505 3010
apulaisjohtaja Sanna Syrjälä, p. 029 505 3385
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Lue lisää:

Parman ja AS TMB:n välisen yrityskaupan käsittelyaikaa on jatkettu 7.2.2019 saakka. KKV:n tiedote 28.11.2018.
KKV selvittää tarkemmin Parman ja AS TMB:n välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia. KKV:n tiedote 7.9.2018.

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään kuukauden. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.

 


Päivitetty 23.4.2019: Lisätty linkki päätöksen julkiseen versioon.