KKV hyväksyi Elveran, Järvi-Suomen Energian, Lappeenrannan Energiaverkkojen ja Kymenlaakson Sähköverkon yhteisyrityksen Enervan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 23.4.2019 järjestelyn, jossa Elvera Oy, Järvi-Suomen Energia Oy, Lappeenrannan Energiaverkot Oy ja Kymenlaakson Sähköverkko Oy perustavat yhteisyritys Enerva Oy:n.

Järvi-Suomen Energia, Lappeenrannan Energiaverkot ja Kymenlaakson Sähköverkko harjoittavat sähköverkkotoimintaa sähköverkkoluvan mukaisilla vastuualueillaan. Verkkoyhtiöiden emoyhtiöt omistavat yhteisyritys Elveran, joka harjoittaa muun muassa energia- ja vesihuoltoon, yhdyskuntatekniseen huoltoon sekä tietoliikenteeseen liittyviä myynti-, asennus-, huolto- ja maanrakennustoimintoja koko Suomen alueella.

Perustettava yhteisyritys Enerva tulee tarjoamaan sähkö-, kaukolämpö-, vesi-, ja televerkkoliiketoimintaa harjoittaville toimijoille verkon valvontaan ja kunnossapitoon liittyviä operointipalveluja. Yrityskaupan osapuolten emoyhtiöiden harjoittamaa sähkönmyyntiä ja -tuotantoa sekä kaukolämpö- ja vesiliiketoimintaa ei siirretä yhteisyritykseen.

KKV:n arvion mukaan järjestely ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla. Perustajayhtiöiden toiminta ei ole lähtökohtaisesti päällekkäistä, eikä yhteisyrityksen perustamisella ole vaikutusta jakeluverkkoihin, sillä niitä ei siirretä yhteisyritykseen. Elveran ja perustettavan yhteisyrityksen toiminnassa on vain vähäisiä päällekkäisyyksiä verkkoyhtiöiden kunnossapidon toteutukseen ja kartoitukseen liittyvien palveluiden osalta. Yhteisyritys tulee tarjoamaan palveluitaan uutena toimijana sähköverkon ulkoistettujen valvomopalveluiden ja kunnossapitopalveluiden markkinoilla, minkä voidaan katsoa lähtökohtaisesti lisäävän kilpailua kyseisillä markkinoilla.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: asiantuntija Jenna Huttu, p. 029 505 3576, etunimi.sukumi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta