KKV hyväksyi Finnairin, Danish Air Transportin ja Nordic Regional Airlinesin yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 26.9.2018 yrityskaupan, jossa Nordic Regional Airlines AB siirtyy Finnair Oyj:n yksinomaisesta määräysvallasta Finnair Oyj:n ja Danish Air Transport Holding A/S:n yhteiseen määräysvaltaan. KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla.

Finnair on julkinen osakeyhtiö, joka toimii lentoliikenteen markkinoilla. Lisäksi Finnair harjoittaa lentokoneiden, niiden osien ja tarvikkeiden myyntiä, vuokrausta ja korjausta sekä muuta lentoliikenteeseen liittyvää toimintaa. Danish Air Transport tarjoaa reittiliikennepalveluita, lomalentoja ja muita tilauslentopalveluita Tanskassa ja Liettuassa. Nordic Regional Airlines on Pohjoismaissa, Baltiassa ja osittain Euroopassa toimiva alueellinen lentoyhtiö, jonka liikevaihto kertyy Finnairin ostoliikenteestä.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä kilpailua Suomen markkinoilla. Danish Air Transportin lentämät reitit eivät ole päällekkäisiä Finnairin tai Nordic Regional Airlinesin kanssa, eivätkä yrityskaupan osapuolet kilpaile keskenään millään markkinasegmentillä.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja:

  • tutkija Pontus Ranta, p. 029 505 3747, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.