KKV godkände Finnairs, Danish Air Transports och Nordic Regional Airlines företagsförvärv

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 26.9.2018 ett företagsförvärv, där Nordic Regional Airlines AB övergår från Finnair Abp:s uteslutande bestämmanderätt till Finnair Abp:s och Danish Air Transport Holding A/S gemensamma bestämmanderätt. Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden.

Finnair är ett publikt aktiebolag som verkar inom marknaden för flygtrafik. Dessutom utövar Finnair försäljning, uthyrning och reparation av flygplan, deras delar och tillbehör samt annan verksamhet i anslutning till flygtrafik. Danish Air Transport tillhandahåller tjänster inom reguljär trafik, semestertrafik och andra charterflygtjänster i Danmark och Litauen. Nordic Regional Airlines är ett regionalt flygbolag som verkar i de nordiska länderna, i Baltikum och delvis i Europa samt vars omsättning ackumuleras av Finnairs upphandlingstrafik.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden. De rutter som Danish Air Transport trafikerar överlappar inte Finnairs eller Nordic Regional Airlines rutter, och parterna i företagsförvärvet konkurrerar inte sinsemellan inom något marknadssegment.

I KKV:s beslut ingår parternas affärshemligheter. Beslutet kan offentliggöras först efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information:

  • forskare Pontus Ranta, tfn 029 505 3747, fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.