KKV hyväksyi Humanan ja Coronaria Hoivan yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 8.4.2019 yrityskaupan, jossa Humana AB hankkii Coronaria Hoiva Oy:n.

Humana AB on Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Suomessa toimivan Humana-konsernin emoyhtiö. Konserni tarjoaa yksilöille ja perheille hyvinvointi- ja hoivapalveluja, kotihoidon palveluja sekä vanhusten hoiva- ja asumispalveluja. Suomessa Humana-konserni toimii tytäryhtiönsä Arjessa Oy:n kautta. Arjessa tarjoaa valtakunnallisesti lastensuojelupalveluita sekä vanhusten, mielenterveys- ja päihdehuollon ja kehitysvammaisten hoiva- ja asumispalveluita.

Coronaria Hoiva Oy kuuluu suomalaiseen hoiva-, kuntoutus- ja terveyspalveluja tuottavaan Coronaria Oy:öön. Coronaria Hoiva tarjoaa pääasiassa vanhuksille, mielenterveys- ja päihdekuntoutujille sekä kehitysvammaisille suunnattuja asumis- ja hoivapalveluita.

Yrityskaupan osapuolilla on päällekkäistä toimintaa lähinnä lastensuojelun palveluiden markkinoilla, mutta toimintojen painopisteet eroavat toisistaan. Maantieteellisesti lastensuojelupalveluiden päällekkäisyys rajoittuu Jyväskylän ja Ylivieskan seutukunnan alueelle. Kun otetaan huomioon toiminnan vähäinen päällekkäisyys, suhteellisen matala alalle tulon kynnys sekä kilpailevien toimijoiden huomattava lukumäärä, ei yrityskauppa viraston arvion mukaan estä olennaisesti kilpailua Suomen markkinoilla.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: erityisasiantuntija Anu Ala-Outinen, p. 029 505 3010
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.