KKV godkände företagsaffären mellan Humana och Coronaria Hoiva

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 8 april 2019 ett företagsförvärv där Humana AB förvärvar Coronaria Hoiva Oy.

Humana AB är moderbolag i Humana-koncernen, som är verksam i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Koncernen erbjuder individer och familjer välfärds- och omsorgstjänster, hemvårdstjänster samt omsorgs- och boendetjänster för seniorer. I Finland sköts Humana-koncernens verksamhet av dotterbolaget Arjessa Oy. Arjessa erbjuder barnskyddstjänster samt omsorgs- och boendetjänster för seniorer, personer med funktionsnedsättning och patienter inom den psykiatriska vården och missbrukarvården.

Coronaria Hoiva Oy hör till det finländska företaget Coronaria Oy, som producerar omsorgs-, habiliterings- och hälsovårdstjänster. Coronaria Hoiva erbjuder i första hand seniorer, personer med funktionsnedsättning och patienter inom den psykiatriska vården och missbrukarvården boende- och omsorgstjänster.

Parterna i företagsförvärvet har överlappande verksamhet i det närmaste på marknaden för barnskyddstjänster, men med olika prioriteringar. Geografiskt är de överlappande barnskyddstjänsterna begränsade till Jyväskylä och Ylivieska ekonomiska region. Med tanke på den ringa överlappningen, den relativt låga tröskeln för att ta sig in i branschen och det stora antalet konkurrerande aktörer är verkets bedömning att företagsförvärvet inte väsentligt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden.

KKV:s beslut innehåller parternas affärshemligheter. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har undanröjts.

Mer information: specialsakkunnig Anu Ala-Outinen, tfn 029 505 3010 fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.