KKV hyväksyi Lantmännenin ja Myllyn Parhaan välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 29.4.2022 yrityskaupan, jossa Lantmännen ek för hankkii Sponmill Oy:n ja sen omistaman Myllyn Paras -konsernin.

Lantmännen on ruotsalainen maatalousosuuskunta, joka toimii muun muassa elintarviketeollisuudessa ja harjoittaa viljakauppaa. Lantmännen myy tuotteita muun muassa Vaasan-tuotemerkillään. Sponmill omistaa suomalaisen Myllyn Paras -konsernin, joka valmistaa pakastettuja leipomotuotteita sekä myllytuotteita.

Viraston selvitysten mukaan yrityskauppa ei aiheuta kilpailuongelmia Suomessa. KKV selvitti yrityskaupan kilpailuvaikutuksia erityisesti pakastettujen leipomotuotteiden myynnissä vähittäiskaupalle ja foodservice-asiakkaille.

Asia siirrettiin jatkokäsittelyyn, kun tutkinnan ensimmäisessä vaiheessa havaittiin osapuolten markkinaosuuksien nousevan huomattaviksi tietyissä pakastetuissa leipomotuotteissa. Viraston toteuttaman kyselyn perusteella kuluttajat kuitenkin pitävät erilaisia leipomotuotteita, kuten viinereitä, pullia ja munkkeja, toisiaan korvaavina, minkä vuoksi markkinoita oli perusteltua tarkastella yksittäisiä tuoteryhmiä laajempina. Näin tarkasteltuna osapuolten markkinaosuudet jäävät pääosin maltillisiksi. Virasto otti arviossaan huomioon myös tiettyjen valmistajien mahdollisuuden siirtyä toimittamaan pakastettuja leipomotuotteita vähittäiskaupan lisäksi myös foodservice-asiakkaille.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja: 

Sanna Syrjälä

Johtaja, yksikön päällikkö

Tiia Sotamaa

Erityisasiantuntija

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Mikäli ensi vaiheen käsittelyssä ilmenee, että kaupalla saattaa olla haitallisia kilpailuvaikutuksia, virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Toisen vaiheen käsittely kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää toisen vaiheen käsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä. Toisen vaiheen käsittelyn jälkeen KKV voi hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, jos kaupasta ei aiheudu haitallisia kilpailuvaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos sen katsotaan olennaisesti estävän tehokasta kilpailua Suomessa. Ensisijainen tapa kaupan kielteisten kilpailuvaikutusten estämiseksi on asettaa sille ehtoja, esimerkiksi velvoite jonkin liiketoiminnan myymiseen. Jos ehtojen määräämisellä ei päästä tyydyttävään lopputulokseen, voi markkinaoikeus KKV:n esityksestä kieltää kaupan kokonaan.