KKV selvittää tarkemmin Lantmännenin ja Myllyn Parhaan yrityskauppaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Lantmännen hankkii Sponmill Oy:n ja sen omistaman Myllyn Paras -konsernin.

Lantmännen on ruotsalainen maatalousosuuskunta, joka toimii muun muassa elintarviketeollisuudessa ja harjoittaa viljakauppaa. Lantmännen myy tuotteita muun muassa Vaasan-tuotemerkillään. Sponmill omistaa suomalaisen Myllyn Paras -konsernin, joka valmistaa pakastettuja leipomotuotteita sekä myllytuotteita.

KKV:n alustavan tarkastelun perusteella yrityskauppa saattaa aiheuttaa haitallisia kilpailuvaikutuksia leipomotuotteiden markkinoilla Suomessa. Alustavan tarkastelun perusteella osapuolten markkinaosuus on huomattava tiettyjen pakastettujen leipomotuotteiden myynnissä vähittäiskaupalle sekä foodservice-tukuille. Foodservice-tukkujen asiakkaita ovat muun muassa ravintolat ja hotellit.

KKV pitää tarpeellisena jatkaa yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämistä. Jatkokäsittelyssä tutkitaan, estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Lisätietoja: 

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@kkv.fi

Tiia Sotamaa

Erityisasiantuntija

Sanna Syrjälä

Johtaja, yksikön päällikkö