KKV hyväksyi Pohjois-Karjalan ja Jukolan Osuuskauppojen välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 28.2.2019 järjestelyn, jossa Jukolan Osuuskauppa sulautuu Pohjois-Karjalan Osuuskauppaan.

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa on S-ryhmän alueosuuskauppa, joka harjoittaa päivittäistavara-, käyttötavara-, rauta-, majoitus-, ravitsemis- ja polttonestekauppaa sekä muuta palvelutoimintaa 10 kunnassa Pohjois-Karjalan alueella. Jukolan osuuskauppa on S-ryhmän alueosuuskauppa, joka harjoittaa päivittäistavara-, käyttötavara-, rauta-, ravitsemis- ja polttonestekauppaa Juuassa, Nurmeksessa, Rautavaaralla ja Valtimolla.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. Kyseessä on kahden S-ryhmään kuuluvan osuuskaupan sulautuminen, eikä yrityskaupalla ole viraston arvion mukaan olennaista muutosta markkinan rakenteeseen.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: tutkija Jenna Huttu, p. 029 505 3576
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.

 


Päivitetty 2.4.2019: Lisätty linkki päätöksen julkiseen versioon.