KKV godkände företagsförvärvet mellan Pohjois-Karjalan Osuuskauppa och Jukolan Osuuskauppa

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände 28.2.2019 ett arrangemang där Jukolan Osuuskauppa fusioneras med Pohjois-Karjalan Osuuskauppa.

Pohjois-Karjalan Osuuskauppa är ett regionhandelslag i S-gruppen som utövar dagligvaru-, konsumtionsvaru-, järn-, logi-, bespisnings- och bränslehandel samt annan serviceverksamhet i 10 kommuner i Norra Karelen. Jukolan Osuuskauppa är ett regionhandelslag i S-gruppen som utövar dagligvaru-, konsumtionsvaru-, järn-, bespisnings- och bränslehandel i Juga, Nurmes, Rautavaara och Valtimo.

KKV bedömer att företagsförvärvet inte på ett märkbart sätt hindrar en effektiv konkurrens på den finländska marknaden. Ärendet gäller fusionen av två handelslag i S-gruppen och enligt KKV:s bedömning ger förvärvet inte upphov till någon väsentlig förändring i marknadsstrukturen.

Parternas affärshemligheter ingår i KKV:s beslut. Beslutet offentliggörs efter att affärshemligheterna har avlägsnats.

Mer information: forskare Jenna Huttu, tfn 029 505 3576
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska ett företagsförvärv anmälas till KKV om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet vardera har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte orsakar sådana skadliga verkningar som nämns i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet, om det genomförs, på ett märkbart sätt hindrar konkurrensen på den finländska marknaden eller på en avsevärd del av den i synnerhet av den orsaken att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv