KKV hyväksyi Sanoman ja Alma Median välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 19.3.2020 yrityskaupan, jossa Sanoma Oyj ostaa Alma Media Oyj:n alueellisen sanomalehtiliiketoiminnan ja painopalveluja tarjoavan Alma Manu Oy:n.

Sanoma on mediakonserni, jonka lehtivalikoimaan kuuluu Suomen suurin sanomalehti Helsingin Sanomat. Alma Media -konserniin kuuluva Alma Media Kustannus julkaisee Pirkanmaalla ilmestyvää Aamulehteä ja Satakunnassa ilmestyvää Satakunnan Kansaa sekä 13:a pienempää alueellista sanomalehteä.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei olennaisesti estä tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. Vaikka Helsingin Sanomia luetaan myös Uudenmaan ulkopuolella ja lehdellä on paljon lukijoita myös Pirkanmaalla ja Satakunnassa, Sanoman ja Alma Media Kustannuksen sanomalehtien lukijat eivät kuitenkaan KKV tekemän laajan kyselytutkimuksen perusteella näe toisen kustantajan sanomalehteä varteenotettavana vaihtoehtona heidän tällä hetkellä tilaamalleen sanomalehdelle. Kauppa ei KKV:n arvion mukaan johda kilpailun estymiseen myöskään mediamainonnan, sanomalehtien painamisen eikä uutissisällön tarjonnan markkinoilla, joilla osapuolet myös toimivat.

KKV on arvioinut yrityskauppaa yksinomaan siitä näkökulmasta, mikä vaikutus sillä on kilpailuun markkinoilla. Virasto ei ole siten selvittänyt asiaa esimerkiksi median monimuotoisuuden näkökulmasta, koska tällainen tarkastelu ei kuulu viraston toimivaltaan.

KKV:n asiassa antama päätös sisältää osapuolten liikesalaisuuksia. Julkinen versio päätöksestä julkaistaan, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Pontus Ranta, p. 029 505 3747,
Tutkimuspäällikkö Mikko heinonen, p. 029 505 3162,
etunimi.sukumi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.
Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.

 


Päivitetty 1.6.2020: Lisätty linkki päätöksen julkiseen versioon.