KKV godkände företagsförvärvet mellan Sanoma och Alma Media

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) godkände den 19 mars 2020 ett företagsförvärv där Sanoma Abp köper Alma Media Abp:s regionala tidningsverksamhet och Alma Manu Oy som erbjuder trycktjänster.

Sanoma är en mediekoncern vars tidningsutbud omfattar Finlands största tidning Helsingin Sanomat. Alma Media Kustannus, som hör till Alma Media -koncernen, publicerar tidningen Aamulehti som utkommer i Birkaland och tidningen Satakunnan kansa, som utkommer i Satakunta samt 13 mindre regionala tidningar.

Enligt KKV:s bedömning utgör företagsförvärvet inte ett väsentligt hinder för konkurrensen på den finländska marknaden. Även om Helsingin Sanomat också läses utanför Nyland och tidningen har många läsare i Birkaland och Satakunta, ser Sanomas och Alma Media Kustannus läsare enligt en omfattande enkät som KKV gjort dock inte den andra förläggarens tidning som ett beaktansvärt alternativ till den tidning de för närvarande prenumererar på. Enligt KKV:s bedömning hindrar inte företagsförvärvet konkurrensen på marknaderna för reklam i media eller tidningstryck och inte heller för utbudet av nyhetsinnehåll, där parterna också är verksamma.

KKV har bedömt företagsförvärvet enbart med tanke på dess inverkan på konkurrensen på marknaden. Verket har således inte utrett ärendet till exempel med tanke på mediernas mångfald, eftersom en sådan granskning inte hör till verkets behörighet.

KKV:s beslut i ärendet innehåller parternas affärshemligheter. Den offentliga versionen av beslutet publiceras när affärshemligheterna har undanröjts.

Mer information:
specialsakkunnig Pontus Ranta, tfn 029 505 3747,
Forskningschef Mikko Heinonen, tfn 029 505 3162,
fornamn.efternamn@kkv.fi

Enligt konkurrenslagen ska företagsförvärv anmälas till KKV, om parterna i företagsförvärvet tillsammans har en omsättning som överskrider 350 miljoner euro och minst två av parterna i företagsförvärvet var har en omsättning i Finland som överskrider 20 miljoner euro. KKV godkänner företagsförvärvet om det inte har sådana skadliga verkningar som avses i konkurrenslagen. KKV ingriper i företagsförvärvet om verkets utredning visar att företagsförvärvet väsentligen skulle hindra effektiv konkurrens på den finska marknaden eller på en avsevärd del av den, särskilt på grund av att förvärvet resulterar i uppkomst eller förstärkning av dominerande marknadsställning.

Läs mer om tillsyn över företagsförvärv.