KKV hyväksyi Sentican ja Picnicin, La Torrefazionen sekä Europicnicin välisen yrityskaupan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) hyväksyi 24.5.2019 yrityskaupan, jossa Sentica Partners Oy hankkii Picnic Finland Oy:n, Europicnic Oy:n ja La Torrefazione Oy:n osakkeet sekä Picnic Yhtiöt Oy:n liiketoiminnan.

Sentica Partners on kotimainen pääomasijoittaja, joka keskittyy keskisuurten ja pienten kotimaisten yritysten omistamiseen. Picnic Yhtiöt omistaa Picnic Finlandin, Europicnicin ja osan La Torrefazionen osakkeista. Picnic Yhtiöt toimii tytäryhtiöidensä kautta kahvila- ja ravintolatoimialalla ja elintarvikkeiden tukkumyynnissä.

KKV:n arvion mukaan yrityskauppa ei estä olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla. Osapuolilla on liiketoiminnoissaan ainoastaan hyvin vähäisiä päällekkäisyyksiä, eikä yritysjärjestely muuta markkinoiden rakennetta millään yrityskaupan käsittelyn yhteydessä tarkastellulla markkinalla. KKV:n markkinaselvityksessä ei myöskään ilmennyt, että yrityskaupalla olisi haitallisia vaikutuksia.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: asiantuntija Jenna Huttu, p. 029 505 3576, etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.

 


Päivitetty 11.6.2019: Lisätty linkki päätöksen julkiseen versioon.