KKV: Hyvinkään alueen taksiyrittäjät ovat syyllistyneet kiellettyyn kartellitoimintaan

Hyvinkään alueella toimivat taksiyrittäjät olivat sopineet, että taksiautoilijat eivät aja taksitolpille odottamaan kyytejä omien ajovuorojensa ulkopuolella.  Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on määrännyt, että yrittäjien on lopetettava menettely kilpailulain vastaisena. Taksiyrittäjät ovat keskenään kilpailevia yrityksiä ja heidän tulee itsenäisesti päättää muun muassa siitä, milloin he tarjoavat palveluitaan.

Hyvinkään alueen taksiyrittäjät olivat alkuvuonna 2017 laatineet ”herrasmiessopimuksen”, jonka mukaan ajovuorojen ulkopuolella ajavat taksit eivät kirjaudu Hyvinkään alueen taksitolpille, eivätkä ota vastaan tolpille ohjautuvia tilauksia ja asiakkaita. KKV on 6.5.2021 antamassaan päätöksessä katsonut, että kyse on kilpailulaissa kielletystä kartellista, ja on kieltänyt menettelyn jatkamisen. Lopettamismääräyksen tehosteeksi on asetettu uhkasakko, jonka suuruus on 1700–17200 euroa riippuen taksiyrityksen liikevaihdosta. Uhkasakko tulee asianosaisten maksettavaksi, mikäli KKV:n kieltoa ei noudateta.

Selvitysten aikana jotkut alueen taksiyrittäjistä ovat tuoneet esille, että KKV:n lainvastaiseksi toteama toimintatapa on jo lopetettu. Virastolle ei ole kuitenkaan toimitettu tästä riittävää näyttöä, ja siksi virasto katsoi tarpeelliseksi antaa määräyksen lopettaa menettely uhkasakon nojalla. Vaikka taksiyrittäjien toiminta kuuluu luonteensa puolesta vakavimpiin kilpailunrajoituksiin, toiminnan paikallisuuden, asianosaisten liiketoiminnan vähäisen volyymin ja muiden menettelyn erityispiirteiden vuoksi KKV ei esittänyt markkinaoikeudelle, että se määräisi seuraamusmaksun kartellitoiminnasta, vaan on pitänyt kieltopäätöstä tarkoituksenmukaisena keinona sen varmistamiseksi, että asianosaiset lopettavat kilpailunrajoituksen.

Kieltopäätös on osa KKV:n työtä taksimarkkinoilla

Taksimarkkinat avattiin kilpailulle kesällä 2018. Kilpailluilla markkinoilla tuotteita ja palveluita tarjoavat yritykset päättävät itsenäisesti toiminnastaan eli muun muassa siitä, milloin ne tarjoavat tuotteita ja palveluita. Keskenään kilpailevien yritysten välinen sopimus siitä, milloin kukin yritys tuotteita ja palveluita tarjoaa, on lähtökohtaisesti kiellettyä kartellitoimintaa. Kartellit ovat asiakkaille haitallisia, koska tarjontaa on silloin vähemmän kuin sitä olisi ilman kartellia.

– Hyvinkään alueen taksiyrittäjien yhteistyö on KKV:n arvion perusteella selkeä kartelli. Toiminta on kuitenkin ollut hyvin paikallista ja ottaen huomioon osapuolten liiketoiminnan laajuus sekä menettelyn luonne, tällä on ollut koko taksimarkkinoiden kannalta aika pieni merkitys. Päätös osaltaan avaa taksialan toimijoille, miten KKV arvioi yritysten toimintaa kilpailulle avatuilla taksimarkkinoilla. Taksiyrittäjien on tärkeää muistaa, että he ovat lähtökohtaisesti keskenään kilpailevia toimijoita ja heidän on tarkasti arvioitava erilaisten yhteistyömuotojen kilpailulain mukaisuutta, kuvaa johtaja Valtteri Virtanen.

KKV:ssä on ollut vireillä useita taksialaa koskevia kilpailunrajoitusepäilyjä kesän 2018 jälkeen. Hyvinkään alueen taksiyrittäjiä koskevan selvityksen lisäksi virasto on selvittänyt myös muun muassa Kela-kyytejä välittävien yhtiöiden mahdollisesti kilpailua rajoittavaa toimintaa. Virasto on myös arvioinut taksiuudistuksen vaikutuksia ja sääntelymuutostarpeita sekä avannut kilpailuvalvonnan painopisteitä taksimarkkinoilla.

Julkinen versio päätöksestä

Lisää aiheesta:

Lisätietoja:

Johtaja Valtteri Virtanen, p. 029 505 3621
Tutkimuspäällikkö Hannu Raatikainen, p. 029 505 3357
etunimi.sukunimi@kkv.fi

 


Päivitetty 11.5.2021: Poistettu väliaikaisesti liitteenä ollut kieltopäätös. Päätös lisätään verkkosivuille myöhemmin.
Päivitetty 23.9.2021 Lisätty kieltopäätös tiedotteen loppuun. Päätöksestä poistettu yksityishenkilöiden nimet.