KKV: Inarin kunnan matkailupalvelujen hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa

Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi Inarin kunnalle huomautuksen hankintalain noudattamatta jättämisestä. Kunta hankki matkailunedistämispalveluita kilpailuttamatta ilman lainmukaista suorahankintaperustetta.

Inarin kunta oli vuosia ostanut matkailutoimen hoitamisen ja kehittämisen palveluita kilpailuttamatta samalta, lähikuntien ja paikallisten yritysten kanssa yhdessä omistamaltaan matkailuyritykseltä. Hankinnoista ei julkaistu hankintailmoituksia tai tehty kirjallisia hankintapäätöksiä. Palvelujen vuotuinen arvo oli 250 000 euroa vuosina 2022 ja 2023.

Inarin kunta perusteli hankintojen kilpailuttamatta jättämistä sillä, että sopimussuhde yritykseen on alkanut jo ennen ensimmäisen hankintalain voimantuloa vuonna 1992. Lisäksi kunta vetosi siihen, että vain kyseinen yritys pystyy kokemuksensa ja yhteistyöverkostojensa vuoksi tuottamaan kunnan tarvitsemat matkailunedistämispalvelut riittävällä laajuudella ja alueosaamisella.

KKV katsoi päätöksessään, että hankinnoissa ei ole kyse vuodesta 1992 jatkuneesta toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta, sillä sopimus on solmittu aina vuodeksi kerrallaan ja siihen on myös tehty täsmennyksiä ja muutoksia. Vuosittain tehty sopimus on siten ollut aina erillinen palveluhankinta.

KKV arvioi myös, että hankittu matkailutoimen palvelu ei ole laadultaan sellaista, etteivätkö muut mahdolliset palveluntuottajat pystyisi sitä tarjoamaan. Lisäksi yrityksen osaaminen ja asema ovat syntyneet nimenomaan Inarin kunnan siltä tekemien suorahankintojen ansiosta.

”Jos hankintayksikkö vetoaa suorahankintaa tehdessä siihen, että vain tietty toimittaja pystyy toteuttamaan hankinnan, on varmistettava, ettei vaihtoehtoisia ratkaisuja ole käytettävissä eikä tilanne ole itseaiheutettu.”

Johtava asiantuntija Anni Vanonen

Inarin kunnan olisi tullut kilpailuttaa matkailutoimen hoitamisen ja kehittämisen hankinta julkaisemalla siitä hankintalain mukainen hankintailmoitus. Kilpailu- ja kuluttajavirasto antoi Inarin kunnalle huomautuksen lainvastaisesta suorahankinnasta.

Lisätietoa 

Anni Vanonen

Johtava asiantuntija