KKV: Kosmetiikkamerkin maahantuojat tekivät kilpailulain vastaista yhteistyötä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto katsoi päätöksessään, että kaksi sveitsiläisen Colosé-kosmetiikkamerkin maahantuojaa syyllistyi kiellettyyn kilpailijoiden väliseen hintayhteistyöhön vuosien 2017–2020 aikana. Päätös on ensimmäinen, jossa virasto toteaa menneisyydessä tapahtuneen kilpailurikkomuksen ilman, että yrityksille esitetään seuraamusmaksua.

Kaksi kosmetiikkatuotteita maahantuovaa yritystä sopi vuosien 2017–2020 aikana yhdessä siitä, mitä merkin tuotteita nämä ottavat valikoimiinsa Suomessa ja millä ohjevähittäis- ja tarjoushinnoilla tuotteita myydään. Yritysten edustajat olivat toisiinsa säännöllisesti yhteydessä ja sopivat asioista esimerkiksi sähköpostikeskusteluin ja laatimalla yhteisiä tarjousesitteitä.

Tuotemerkin maahantuojat ovat keskenään kilpailevia yrityksiä, joiden on itsenäisesti päätettävä hinnoista ja muista liiketoimintaratkaisuista.

Vaikka kyse on vakavasta kilpailunrajoituksesta, KKV ei poikkeuksellisesti esittänyt yrityksille seuraamusmaksua. Menettely on kyseisessä tapauksessa ollut kansantaloudellisilta vaikutuksiltaan vähäistä. Yritysten liiketoiminta on ollut euromääräisesti pientä ja myös tuotemerkin markkinaosuus Suomen kosmetiikka- ja hygieniatuotteiden markkinoilla vähäinen. Kielletyllä yhteistyöllä ei tämän vuoksi ole ollut laajempaa vaikutusta markkinoiden toimintaan, eikä seuraamusmaksun esittämiselle olisi ollut kilpailulain mukaista kilpailun turvaamiseen liittyvää perustetta.

Asia tuli virastossa vireille niin sanotulla leniency-hakemuksella, kun kielletyssä yhteistyössä mukana ollut maahantuoja ilmoitti virastolle toiminnasta oma-aloitteisesti ja haki vapautusta seuraamusmaksusta.

Lisätietoa 

Miira Kuhlberg

Erityisasiantuntija