KKV päätti VR-yhtymää koskevan tutkinnan

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) selvitti VR-Yhtymän menettelyä Suomen ja Venäjän välillä rautateitse toteutettavissa rahtikuljetuksissa. KKV:n selvityksissä ei saatu riittävää näyttöä siitä, että VR:n menettely johtaisi kilpailun rajoittumiseen.

Nurminen Logistics Oyj teki KKV:lle toimenpidepyynnön, jossa pyydettiin selvittämään, onko VR-Yhtymä syyllistynyt määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön Suomen ja Venäjän välisissä rahdin rautatiekuljetuksissa. Toimenpidepyynnössä esitettiin muun muassa, että VR-Yhtymä on veloittanut rautateiden vetopalvelusta huomattavasti korkeampia hintoja Nurmiselta sekä muilta logistiikkapalveluita tarjoavilta yrityksiltä kuin logistiikkapalveluita ostavilta loppuasiakkailta, kuten metsäteollisuusyrityksiltä. Toimenpidepyynnön mukaan kyseinen menettely on johtanut siihen, että Nurminen ja muut logistiikkapalveluita tarjoavat yritykset eivät ole pystyneet kilpailemaan VR:n kanssa.

KKV:n selvitysten perusteella VR on tietyissä yksittäisissä tapauksissa suosinut hinnoittelussaan loppuasiakkaita. Selvityksissä ei kuitenkaan saatu riittävää näyttöä siitä, että VR:n menettely johtaisi kilpailun rajoittumiseen. Lisäksi KKV otti päätöksessään huomioon, että VR muutti hinnoitteluaan viraston selvitysten aikana. KKV katsoi, ettei asian selvittämistä ole syytä jatkaa ja poisti asian käsittelystä. KKV voi kuitenkin ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi, mikäli se saa uutta tietoa, jonka perusteella on syytä epäillä VR:n menettelyn olevan kilpailulain vastaista.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös julkaistaan sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:

Tutkimuspäällikkö Samuli Muotka, p. 029 505 3680,
etunimi.sukunimi@kkv.fi


Päivitetty 27.8.2019: Lisätty linkki päätöksen julkiseen versioon.