KKV utreder marknaden för serviceboende med heldygnsomsorg för äldre

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har i januari 2023 och januari 2024 förrättat inspektioner i vissa företag som tillhandahåller omsorgstjänster samt i branschorganisationer inom branschen. KKV utreder om aktörerna inom branschen har deltagit i det i 5 § i konkurrenslagen förbjudna samarbetet på marknaden för serviceboende med heldygnsomsorg för äldre.

Inspektionen enligt 35 § i konkurrenslagen är KKV:s utredningsåtgärd. Inspektionen är inte ett bevis på att den näringsidkare eller sammanslutning av näringsidkare som inspektionen gäller är skyldig till lagstridig verksamhet.

KKV ger sitt avgörande om lagenligheten i företagens förfaringssätt senare efter inspektioner och andra utredningar som görs i ärendet. KKV kommenterar inte undersökningen medan den pågår. KKV tar dock emot ytterligare information om marknaden.

Kontakter i anslutning till undersökningen: 

Juuli Broms

Direktör, enhetschef

Minna-Maija Vainikka

Ledande sakkunnig