KKV selvittää jääkiekon SM-liigan järjestämiseen liittyviä menettelyjä

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on päättänyt ryhtyä tarkempaan selvitykseen jääkiekon SM-liigan järjestämistavoista.

KKV:n tutkinnan tarkoituksena on selvittää, onko SM-liiga järjestetty kilpailua rajoittavalla tavalla ja onko viraston ryhdyttävä toimenpiteisiin kilpailunrajoituksen tai sen vahingollisten vaikutusten poistamiseksi. Tutkinnan aloittaminen ei ole osoitus kielletystä menettelystä.

KKV antaa ratkaisunsa myöhemmin asiassa tehtävien selvitysten jälkeen. KKV ei kommentoi tutkintaa sen ollessa kesken.

Priorisoinnilla varmistetaan kilpailuvalvonnan vaikuttavuus

KKV otti asian käsittelyyn virastolle keväällä tehdyn toimenpidepyynnön perusteella. KKV:lle tehty toimenpidepyyntö ei kuitenkaan aina johda tarkempaan selvitykseen.

KKV:n tehtävä on varmistaa, että markkinat toimivat tehokkaasti ja reilusti kansantalouden ja kuluttajien hyödyksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi viraston on suunnattava voimavaransa tehokkaasti ja asetettava käsiteltävät asiat tärkeysjärjestykseen. Asioiden priorisointi tapahtuu usein käsittelyn alkuvaiheessa tehtävän esiselvityksen perusteella.

Priorisointiin vaikuttavat erityisesti asian kansantaloudellinen merkittävyys ja todennäköisyys siitä, onko kyse kilpailulain kieltojen rikkomisesta. Näiden priorisointiperusteiden nojalla jotkin asiat voidaan jättää tutkimatta.

SM-liigaa tutkittu myös aiemmin

Virasto on aiemmin selvittänyt SM-liigaan liittyvää menettelyä, jossa liigatoimijat olivat sopineet, etteivät palkkaa tuolloin KHL:ssä pelanneen Jokerien pelaajia kesken kauden. Vuonna 2019 KKV arvioi, että pelaajakieltosopimus oli kilpailulain vastainen ja määräsi liigatoimijat lopettamaan menettelyn.

Lisätietoa 

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@kkv.fi

Hannu Raatikainen

Tutkimuspäällikkö

Juuso Huovinen

Asiantuntija