KKV undersöker förfaranden i samband med arrangerandet av FM-ligan i ishockey

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har beslutat att genomföra en mer detaljerad utredning av hur FM-ligan i ishockey är arrangerat.

Syftet med KKV:s undersökning är att reda ut om FM-ligan har arrangerats på ett konkurrensbegränsande sätt och om myndigheten måste vidta åtgärder för att undanröja konkurrensbegränsningen eller dess skadliga effekter. Inledandet av en undersökning är inte ett tecken på förbjudet förfarande.

KKV kommer att ge sitt beslut senare, efter att ha utrett ärendet. KKV kommenterar inte undersökningen medan den pågår.

Prioritering säkerställer en effektiv konkurrenstillsyn

KKV tog upp ärendet för behandling efter en begäran om åtgärder som gjordes till myndigheten under våren. En begäran om åtgärder till KKV leder dock inte alltid till en mer detaljerad undersökning.

KKV:s uppgift är att säkerställa att marknaderna fungerar effektivt och rättvist till förmån för ekonomin och konsumenterna. För att uppnå detta mål måste myndigheten rikta sina resurser på ett effektivt sätt och prioritera de ärenden som ska behandlas. Prioritering av ärenden baseras ofta på en preliminär undersökning som görs i ett tidigt skede av ärendets behandling.

Prioriteringen påverkas särskilt av ärendets betydelse för nationella ekonomin och sannolikheten för att det handlar om överträdelser av konkurrenslagens förbud. På grundval av dessa prioriteringskriterier kan det hända att vissa ärenden inte undersöks.

FM-ligan har också undersökts tidigare

Myndigheten har tidigare undersökt ett ärende angående FM-ligan, där ligans aktörer hade kommit överens om att inte anställa spelare från dåvarande KHL-klubben Jokerit medan spelsäsongen var i gång. År 2019 konstaterade KKV att  avtalet om avstäningnen av spelarna var i strid med konkurrenslagen och beordrade ligans aktörer att upphöra med förfarandet.

Mer information 

Sähköpostiosoitteet muodossa etunimi.sukunimi@kkv.fi

Hannu Raatikainen

Forskningschef

Juuso Huovinen

Sakkunnig