KKV selvittää tarkemmin Altian ja Arcuksen välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) aloittaa jatkokäsittelyn yrityskaupassa, jossa Altia Oyj ja Arcus ASA yhdistyvät.

Yrityskaupan osapuolet ovat alkoholijuomayhtiöitä, jotka valmistavat, maahantuovat ja jakelevat pääasiassa väkeviä alkoholijuomia ja viinejä. Altia on suomalainen yhtiö, jonka toiminta on keskittynyt Pohjoismaihin. Arcus on norjalainen yhtiö, joka toimii pääasiassa Pohjoismaissa ja Saksassa.

Virasto on ensimmäisen vaiheen selvityksissään kuullut kilpailijoita, asiakkaita ja tavarantoimittajia laajoin lausunto- ja selvityspyynnöin. Viraston alustavien selvitysten perusteella osapuolten yhteenlasketut markkinaosuudet saattavat nousta varsin korkeiksi esimerkiksi tiettyjen alkoholijuomakategorioiden myynnissä Alkoon. Virasto selvittää edelleen myös vaikutuksia alkoholijuomien myynnissä hotelli-, ravintola- ja catering-asiakkaille sekä verottomassa matkailijamyynnissä.

Jatkokäsittelyssä tutkitaan estääkö yrityskauppa olennaisesti tehokasta kilpailua Suomessa. KKV voi jatkokäsittelyssä hyväksyä yrityskaupan sellaisenaan, määrätä ehtoja sen hyväksymiselle tai esittää, että markkinaoikeus kieltää kaupan. Jatkokäsittely voi kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää jatkokäsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.

Yrityskauppa on ilmoitettu myös Ruotsin ja Norjan kilpailuviranomaisille, jotka ovat siirtäneet asian jatkokäsittelyyn.

KKV:n antamaan päätökseen sisältyy osapuolten liikesalaisuuksia. Päätös voidaan julkaista vasta sen jälkeen, kun liikesalaisuudet on poistettu eli noin kahden viikon kuluttua.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Lauri Kirkkola, p. 029 505 3073
Tutkimuspäällikkö Mikko Heinonen, p. 029 505 3162
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti.

Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.


Päivitetty 26.1.2021: Lisätty linkki päätöksen julkiseen versioon.