KKV selvittää vaikuttajamarkkinoinnin markkinoita

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tehnyt maalis- ja huhtikuussa 2024 tarkastuksia, joiden kohteena on ollut vaikuttajamarkkinointia harjoittavia elinkeinonharjoittajia sekä alan toimialajärjestö. KKV selvittää, ovatko alan toimijat osallistuneet kilpailulaissa kiellettyyn yhteistyöhön vaikuttajamarkkinoinnin markkinoilla.

Kilpailulain mukainen tarkastus on KKV:n selvitystoimi. Tarkastus ei ole osoitus sen kohteena olevan elinkeinonharjoittajan tai elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän syyllisyydestä lainvastaiseen toimintaan.

KKV antaa ratkaisunsa elinkeinonharjoittajien ja alan toimialajärjestön menettelytapojen lainmukaisuudesta myöhemmin tarkastuksien ja muiden asiassa tehtävien selvitysten jälkeen. KKV ei kommentoi tutkintaa sen ollessa kesken.

Pekka Mattila

Tutkimuspäällikkö