KKV utreder marknaden för influerarmarknadsföring

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har i mars-april 2024 utfört inspektioner vars föremål har varit näringsidkare som sysslar med influerarmarknadsföring och en branschförening. KKV utreder om aktörer inom branschen har gjort sig skyldiga till konkurrensbegränsande förfaranden på marknaden för influerarmarknadsföring.

Den inspektion som förrättats i enlighet med konkurrenslagen är en utredningsåtgärd vidtagen av KKV. Inspektionen är inte en indikation på att den näringsidkare eller den sammanslutning av näringsidkare som inspekterats skulle ha gjort sig skyldig till lagstridig verksamhet.

KKV meddelar sitt beslut om lagligheten av näringsidkarnas och branschföreningens förfaranden senare efter att inspektionerna och andra utredningar som vidtas i ärendet är klara. Verket kommenterar inte undersökningen under tiden den pågår.

Pekka Mattila

Forskningschef