KKV varoittaa Helpdor-alustapalvelusta – moni asiakas edelleen ongelmissa

Remontteja, huoltotöitä ja muita kodin palveluita tarjoavan Helpdor Oy:n toimintatapa aiheuttaa edelleen kuluttajille ongelmia. Monet asiakkaat eivät esimerkiksi ole saaneet tilaamaansa palvelua eivätkä ennakkoon maksamiaan rahoja takaisin. Helpdor ei ole korjannut toimintaansa lainmukaiseksi ja siksi yritykseen kannattaa suhtautua varauksella.

Kuluttaja-asiamies kertoi helmikuussa 2022 vaatineensa korjauksia Helpdorin toimintatapoihin. Yrityksen kanssa käydyistä neuvotteluista huolimatta Helpdorin sopimusehdot ovat edelleen monelta osin kohtuuttomat ja monet kuluttajat kertovat yhä olevansa yrityksen kanssa ongelmissa.

Tyypillisessä tilanteessa yritys on vaatinut ennakkomaksua ja palvelun toteutuksessa on ollut puutteita tai palvelu ei ole toteutunut lainkaan. Yritykseen on vaikea saada yhteyttä, mikä on äärimmäisen ongelmallista esimerkiksi tilanteissa, joissa muuttoautoa ei kuulu tai asiakas odottaa kotona asentajaa, joka ei tulekaan. Myös kuluttajaneuvonnalla on ollut vaikeuksia saada asioita selvitettyä Helpdorin kanssa.

”Helpdorin kanssa on neuvoteltu pitkään ja perusteellisesti, mutta edistystä ei ole näkyvissä. Lisävahinkojen välttämiseksi haluamme varoittaa kuluttajia Helpdorin toiminnasta. Kuluttajien kannattaa vertailla ehtoja ja käyttäjäkokemuksia sekä harkita huolella mitä välitys- ja kilpailutuspalvelua käyttää”.

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Myyjän on kannettava vastuunsa myös alustalla

Helpdorin toimintatapa perustuu siihen, että yhdestä paikasta voi tilata monenlaisia palveluita, joita Helpdorin sopimuskumppanit suorittavat ympäri maata. Ongelmien taustalla on muun muassa se, että Helpdor näkee olevansa pelkkä palveluiden välittäjä, eikä niiden myyjä.

Kuluttajalle pitää olla aina selvää, kenen kanssa sopimus syntyy. Alustan velvollisuus on kertoa omasta roolistaan selkeästi ja asiakkaan on saatava tietää, kenen puoleen hän voi ongelmatilanteissa kääntyä ja kuka vastaa mahdollisesta virheestä. Kuluttajalle ei saa muodostua harhaanjohtavaa kuvaa alustan ja palveluntarjoajien rooleista missään markkinoinnin vaiheessa. Helpdorin toiminnasta ei vieläkään käy yksiselitteisesti ilmi, onko se myyjä vai välittäjä.

Kuluttaja-asiamies on edellyttänyt Helpdorin vastuiden korjaamista lainmukaisiksi. Lisäksi Helpdorin tulisi luopua työsuorituksen arvoon perustuvista kategorisista 25 %:n peruuttamismaksusta ja 20 %:n alustamaksusta, jotka ovat kuluttajille kohtuuttomia. Kuluttaja-asiamies on edellyttänyt Helpdorilta myös toimivia ennakkomaksujen hyvitysmenettelyitä.

Toimi näin, jos olet ongelmissa Helpdorin kanssa

Jos Helpdorin palveluista on aiheutunut sinulle ongelmia ja olet esimerkiksi maksanut ennakkoon palvelusta, joka on jäänyt suorittamatta, reklamoi yritykselle ja vaadi rahoja takaisin. Valituksen voi tehdä esimerkiksi KKV:n reklamaatioapurin avulla.

Suhtaudu ennakkomaksuihin aina varauksella. Nyrkkisääntö on, että työstä kannattaa maksaa vasta kun se on tehty.

Jos ennakkomaksu on maksettu luottokortilla, hyvitystä voi vaatia myyjän lisäksi luotonantajalta. Luotonantajan puoleen voi kääntyä, jos yritys ei toimita palvelua, siitä on laskutettu väärin tai palvelussa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jota yritys ei suostu hyvittämään. Luotonantaja ei ole velvollinen palauttamaan enempää kuin luottoyhtiölle on maksettu.