Useat kuluttajat ongelmissa kodin palveluita tarjoavan Helpdorin kanssa

Remontteja, huoltotöitä ja muita kodin palveluita tarjoavan Helpdor Oy:n toimintatapa on saanut monet kuluttajat turvautumaan kuluttajaviranomaisten apuun. Kuluttajat eivät esimerkiksi ole saaneet tilaamaansa palvelua eivätkä ennakkoon maksamiaan rahoja takaisin.  Kuluttaja-asiamies on selvittänyt ongelmia ja vaatinut muutoksia Helpdorin toimintaan, mutta neuvottelut eivät vielä ole johtaneet toivottuun tulokseen. 

Kilpailu- ja kuluttajavirastolle on vuodesta 2018 lähtien tullut noin 200 yhteydenottoa Helpdoria koskevista ongelmista. Kymmenet tapaukset ovat edenneet Kuluttajariitalautakuntaan.

”Tapauksissa toistuu se, että sovittua palvelua ei ole suoritettu, ennakkoon maksettuja rahoja ei palauteta lupauksista huolimatta ja yritykseen on hyvin vaikea saada yhteyttä. Kuluttajien kannalta tilanne on hyvin hankala.”

Anne Lemponen, kuluttajaneuvonnan ryhmäpäällikkö

Jos on kohdannut ongelmia yrityksen kanssa ja esimerkiksi maksanut ennakkoon palvelusta, joka jää suorittamatta, kannattaa aina ensin reklamoida yritykselle ja vaatia rahoja takaisin. Valituksen voi tehdä esimerkiksi KKV:n reklamaatioapurin avulla.

”Tämäkin tapaus osoittaa, että ennakkomaksuihin kannattaa aina suhtautua varauksella, kun on tilaamassa esimerkiksi remonttipalvelua. Nyrkkisääntönä voi pitää, että työstä kannattaa maksaa vasta kun se on tehty.”

Anne Lemponen

Jos ennakkomaksu on maksettu luottokortilla, hyvitystä voi vaatia myyjän lisäksi luotonantajalta. Luotonantajan puoleen voi kääntyä, jos yritys ei toimita palvelua, siitä on laskutettu väärin tai palvelussa on myyjän vastuulle kuuluva virhe, jota yritys ei suostu hyvittämään. Luotonantaja ei ole velvollinen palauttamaan enempää kuin luottoyhtiölle on maksettu.

Kuluttajat, jotka eivät ole saaneet asiaansa hoidettua Helpdorin asiakaspalvelun kanssa, voivat olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan.

Helpdorin toimintatavassa useita puutteita

Helpdorin toimintatapa perustuu siihen, että yhdestä paikasta voi tilata monenlaisia palveluita, joita Helpdorin sopimuskumppanit suorittavat ympäri maata. Ongelmien taustalla on muun muassa se, että Helpdor näkee olevansa pelkkä palveluiden välittäjä, eikä niiden myyjä.

”Kuluttajalle pitää aina olla selvää, kenen kanssa sopimus tehdään. Se taho, jonka kanssa kuluttaja neuvottelee sopimuksen ja asioi, on lähtökohtaisesti myyjä. Myyjä ei voi väistellä vastuutaan tekeytymällä vain välittäjäksi tai alustan ylläpitäjäksi.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kuluttaja-asiamies on vaatinut Helpdoria selkeyttämään toimintatapaansa niin, että kuluttajalle on selvää, onko Helpdor myyjä vai välittäjä. Kun sopimus syntyy verkossa tai puhelimitse, kuluttajalle on toimitettava lain edellyttämä tilausvahvistus. Kuluttajalle tulee myös kertoa muun muassa peruuttamisoikeudesta ja sen käyttämisestä. Helpdorin on huolehdittava toimivista ennakkomaksujen hyvitysmenettelyistä.

Helpdorin on myös korjattava epäselvää hinnoitteluaan. Ennen sopimuksen tekemistä pitää kertoa palvelun kokonaishinta tai hinnan määräytymisen perusteet. Helpdorin tulee varmistaa, ettei se anna väärää, todellista edullisempaa mielikuvaa palveluiden hinnoista. Kuluttaja-asiamies pitää myös Helpdorin perimää 25 %:n peruuttamismaksua ja 20 %:n alustamaksua kohtuuttomina sopimusehtoina, joista tulee luopua.

Kuluttaja-asiamiehen neuvottelut yrityksen kanssa jatkuvat edelleen. Helpdor on luvannut tehdä korjauksia toimintaansa 8.3. mennessä.