KKV varnar för Helpdor-plattformstjänsten – många kunder har fortfarande problem

Helpdor Oy erbjuder renoveringar, underhållsarbeten och andra hemtjänster, och företagets verksamhetssätt orsakar fortfarande problem för konsumenterna. Många kunder har till exempel inte fått den beställda tjänsten eller pengarna som de betalat i förskott tillbaka. Helpdor har inte korrigerat sin verksamhet så att den är lagenlig och därför lönar det sig att vara på sin vakt med företaget.

Konsumentombudsmannen berättade i februari 2022 att man krävt korrigeringar i Helpdors verksamhetssätt. Trots förhandlingarna med företaget är Helpdors avtalsvillkor fortfarande till många delar orimliga och många konsumenter berättar att de fortfarande har problem med företaget.

I en typisk situation har företaget krävt förskottsbetalning och det har förekommit brister i genomförandet av tjänsten eller tjänsten har inte genomförts alls. Det är svårt att få kontakt med företaget, vilket är ytterst problematiskt till exempel i situationer där flyttbilen inte kommer eller kunden väntar i sitt hem på en montör som inte kommer. Även konsumentrådgivningen har haft svårigheter att reda ut saker med Helpdor.

"Vi har förhandlat länge och grundligt med Helpdor, men inga framsteg syns. För att undvika ytterligare skador vill vi varna konsumenterna för Helpdors verksamhet. Det lönar sig för konsumenterna att jämföra villkor och användarerfarenheter samt noggrant överväga vilken förmedlings- och konkurrensutsättningstjänst man använder".

konsumentombudsman Katri Väänänen

Säljaren måste bära sitt ansvar även på plattformen

Helpdors verksamhetssätt grundar sig på att man på ett ställe kan beställa många slags tjänster som Helpdors avtalspartners utför runt om i landet. Problemen bottnar bland annat i att Helpdor ser sig som en förmedlare av tjänster och inte en säljare.

Det måste alltid stå klart för konsumenten vem avtalet ingås med. Plattformen är skyldig att tydligt berätta om sin egen roll och kunden måste få veta vem hen i problemsituationer kan vända sig till, och vem som ansvarar för ett eventuellt fel. Konsumenten får inte få en vilseledande bild av plattformens och tjänsteleverantörernas roller i något skede av marknadsföringen. Det framgår fortfarande inte entydigt av Helpdors verksamhet om de är en säljare eller en förmedlare.

Konsumentombudsmannen har förutsatt att Helpdors ansvar korrigeras så att det är lagenligt. Dessutom bör Helpdor avstå från en kategorisk ångeravgift på 25 % som baserar sig på arbetsprestationens värde och en plattformsavgift på 20 % som är oskäliga för konsumenterna. Av Helpdor har konsumentombudsmannen också krävt fungerande förfaranden för gottgörelse av förskottsbetalningar.

Gör så här om du har problem med Helpdor

Om du har problem med Helpdors tjänster och till exempel i förskott har betalat för en tjänst som inte har genomförts ska du först reklamera den till företaget och kräva pengarna tillbaka. Klagomålet kan till exempel göras med KKV:s reklamationstjänst.

Var alltid på din vakt med förskottsbetalningar. Tumregeln är att det lönar sig att betala för arbetet först när det är gjort.

Om förskottsbetalningen har gjorts med kreditkort kan du kräva återetalning förutom av säljaren även av kreditgivaren. Man kan vända sig till kreditgivaren om företaget inte levererar tjänsten, om tjänsten har fakturerats fel eller om det i tjänsten finns ett fel som säljaren ansvarar för och som företaget inte går med på att gottgöra. Kreditgivaren är inte skyldig att återbetala mer än vad som har betalts till kreditbolaget.