KKV vie Varsinais-Suomen hyvinvointialueen suorahankinnan markkinaoikeuteen – tarkastelussa sidosyksikköaseman täyttyminen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää, että markkinaoikeus määrää Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) tekemän perintäpalvelujen hankinnan päättymään ennenaikaisesti. Hankinta tehtiin sidosyksikköhankintana ilman kilpailutusta Sarastia Oy:n tytäryhtiöltä Revire Perintä Oy:ltä (Revire). KKV:n arvion mukaan Revire ei ole Varhan sidosyksikkö, ja hankinta olisi pitänyt kilpailuttaa.

Varha hankki vuonna 2022 hyvinvointialueen perintäpalvelut suorahankintana Revire Perintä Oy:ltä. Aiemmin Suomen Kuntaperintä -nimellä toiminut Revire Perintä on Sarastia-konserniin kuuluva yhtiö, joka tuottaa julkishallinnon saatavien perintäpalveluita omistaja-asiakkailleen. Varhan arvion mukaan Sarastia ja sen tytäryhtiö olivat hyvinvointialueen sidosyksiköitä, joilta palveluita voi hankkia ilman kilpailutusta. Hankintahetkellä Varha omisti 0,09 prosenttia Sarastian osakkeista.

Hankittujen perintäpalveluiden arvo oli noin 1,9 miljoonaa euroa. KKV ryhtyi selvittämään hankintaa toimenpidepyynnön perusteella.

Sidosyksikköasema edellyttää todellista määräysvaltaa

Hankintalain mukaan hankintayksiköiden ei tarvitse kilpailuttaa sidosyksiköiltään tekemiään hankintoja. Jotta yhtiö on hankintalain tarkoittama sidosyksikkö, hankintayksikön on käytettävä siihen määräysvaltaa yksin tai yhdessä muiden hankintayksiköiden kanssa.

Hyvinvointialue on esittänyt käyttävänsä määräysvaltaa Revireen välillisesti Sarastian kautta. KKV:n arvion mukaan hyvinvointialueella ei ole ollut määräysvaltaa Sarastiaan eikä siten Sarastian välityksellä Revireen. Varha ei käytä määräysvaltaa myöskään suoraan Revireen. KKV:n arvion mukaan Revire Perintä Oy ei ole Varhan sidosyksikkö, koska Varha ei voi käyttää siihen todellista määräysvaltaa hankintalain edellyttämällä tavalla.

"Hyvinvointialue ei ole osoittanut käyttävänsä Sarastian omistajana Revire Perintään sellaista määräys- ja valvontavaltaa, joka vastaa sen omiin yksikköihinsä käyttämää valtaa. Hankintaa ei siten ole ollut mahdollista tehdä kilpailuttamatta."

Asiantuntija Sara Kurttila

KKV esittää, että markkinaoikeus määrää palveluiden sopimuskauden päättymään kuuden kuukauden kuluttua tuomioistuimen antamasta lainvoimaisesta päätöksestä. Sopimuskauden lyhentämisen lisäksi KKV esittää hyvinvointialueelle 1 000 euron seuraamusmaksua. Seuraamusmaksun määrässä on huomioitu se, että sidosyksikköhankinnoista ja määräysvaltakriteerin edellytyksistä on monissa hankintayksiköissä epätietoisuutta.

Suorahankinta on KKV:n näkemyksen mukaan osa laajempaa ilmiötä, joka johtuu sidosyksikkösääntelyn virheellisestä ja liian laajasta tulkinnasta. KKV arvioi sidosyksikköaseman täyttymistä myös keväällä markkinaoikeuteen viedyssä tapauksessa, jossa virasto esitti Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen Sarastia-hankinnan ennenaikaista päättämistä. Asia on tällä hetkellä markkinaoikeuden käsittelyssä.

Lisätietoja 

Elisa Haatainen

Tutkimuspäällikkö