KKV:n IT-hankintojen sisäinen tarkastus valmis

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on selvittänyt omia hankintasopimuksiaan. Kahdessa tapauksessa hankintasopimus olisi ollut hyvä kilpailuttaa uudestaan vuonna 2017. KKV on ryhtynyt toimenpiteisiin oman hankintatoimintansa kehittämiseksi.

KKV kilpailutti vuonna 2014 teknisen konsultin ns. Kuti/Valma-järjestelmän kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Virasto on ostanut konsultointi- ja ylläpitopalvelua sopimuksen nojalla vuodesta 2015 lähtien. Alkuperäisen tarjouspyynnön mukaan ostettavan määrän piti vähentyä vuodesta 2016 lähtien, mutta ostettavat määrät ovatkin lähteneet nousuun. Sopimus olisi ollut hyvä kilpailuttaa uudestaan viimeistään vuonna 2017.

Kuti/Valma-hankinnan ongelmien tultua ilmi tammikuussa 2021 KKV käynnisti välittömästi omien hankintojensa selvittämisen. Selvityksissä kävi ilmi, että myös ns. Dyla-lomakealustaa koskeva sopimus olisi ollut hyvä kilpailuttaa uudestaan vuonna 2017 konsultoinnin tuntihinnan noustua.

KKV:n sisäinen tarkastus on arvioinut viraston sisäisen valvonnan toimivuutta liittyen Kuti-Valma -hankinnassa ja Dyla-hankinnassa ilmenneisiin ongelmiin. Virasto on kehittänyt omaa hankintatoimintaansa tarkentamalla hankintoja koskevaa ohjeistusta, kouluttamalla henkilöstöään ja vahvistamalla hallintoyksikkönsä hankintaoikeudellista osaamista.

Lisää aiheesta:

KKV selvittää IT-hankintojensa lainmukaisuutta, KKV:n tiedote 18.1.2021

Lisätietoja: pääjohtaja Kirsi Leivo, p. 029 505 3351