Den interna granskningen av KKV:s IT-upphandlingar är klar

Konkurrens- och konsumentverket (KKV) har utrett sina upphandlingsavtal. I två fall hade upphandlingen varit bra att konkurrensutsätta på nytt 2017. KKV har vidtagit åtgärder för att utveckla sin egen upphandlingsverksamhet.

KKV konkurrensutsatte år 2014 en teknisk konsult för att utveckla och underhålla det s.k. Kuti/Valma-systemet. Verket har köpt in konsultations- och underhållstjänsten med stöd av avtalet sedan 2015. Enligt den ursprungliga anbudsbegäran skulle mängden som köps in minska från och med år 2016, men i stället började mängden öka. Därför hade det varit bra att konkurrensutsätta avtalet på nytt senast 2017.

Så snart problemen med Kuti/Valma-upphandlingen uppdagades i januari 2021 inledde KKV en intern granskning av sina upphandlingar. I granskningen framkom det att även upphandlingen av den s.k. Dyla-formulärplattformen hade varit bra att konkurrensutsätta på nytt 2017 då leverantören höjde timpriset på den konsultation som ingick i avtalet.

I anslutning till problemen som uppdagades i Kuti/Valma-upphandlingen och Dyla-upphandlingen har KKV:s interna granskning utvärderat hur verkets interna övervakning fungerar. Verket har utvecklat sin egen upphandlingsverksamhet genom att precisera upphandlingsanvisningarna, utbilda personalen och förstärka förvaltningsenhetens upphandlingsrättsliga kunskaper.

Läs mer:

KKV utreder lagenligheten i sina IT-upphandlingar, KKV:s meddelande 18.1.2021

Ytterligare information: generaldirektör Kirsi Leivo, tfn 029 505 3351