KKV:n päätös kaventaa pankkien mahdollisuutta korottaa kuluttajaluottojen maksuja ja palkkioita

Aktia Bank, Danske Bank, Nordea, OP Ryhmä, POP Pankkiliitto, Handelsbanken, Säästöpankkiliitto ja Ålandsbanken ovat antaneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) sitoumuksen, joka rajoittaa pankkien oikeutta korottaa kuluttajaluottojen maksuja ja palkkioita.

Suomessa toimivat pankit ovat tehneet Finanssialan Keskusliitossa vakioehtoyhteistyötä, jonka tuloksena on syntynyt kuluttajaluotonantoa koskevat velan yleiset ehdot. Nämä ehdot ovat sisältäneet malliehdon, jonka mukaanpankki voi korottaa kuluttajaluotosta perittäviä maksuja ja palkkioita kustannusten lisääntymisen vuoksi tai muusta perustellusta syystä. Pankit ovat sisällyttäneet kyseisen ehdon kuluttajaluottosopimuksiinsa.

Kilpailulaki edellyttää, että jokainen yritys päättää itsenäisesti omasta kilpailukäyttäytymisestään. Keskenään kilpailevien yritysten yhdessä laatimat vakioehdot ovat kilpailun vastaisia, jos ne ovat omiaan yhdenmukaistamaan yritysten kilpailukäyttäytymistä. Yhteisten vakioehtojen käyttöönotto saattaa lisätä yritysten markkinavoimaa verrattuna tilanteeseen, jossa jokainen yritys päättää itsenäisesti ehtojen sisällöstä ja soveltamisesta. Vakioehdot rajoittavat kilpailua, jos niillä pyritään parantamaan yritysten kannattavuutta kuluttajien tai muiden yritysten kustannuksella esimerkiksi siirtämällä yhdessä liiketoimintaan kuuluvaa riskiä asiakkaille.

Sitoumuspäätös ratkaisee kilpailuongelman ja parantaa kuluttajien asemaa

KKV esitti toukokuussa 2015 alustavana arvionaan, että malliehto on antanut pankeille laajat oikeudet muuttaa kuluttajaluottojen maksuja ja palkkioita sopimuskauden aikana. Viraston alustavan arvion mukaan malliehto on ollut omiaan poistamaan epävarmuutta kilpailijoiden maksuja ja palkkioita koskevien hinnoittelumuutosten perusteista. KKV:n alustavan arvion mukaan malliehdon tarkoituksena on ollut hintatason kohoamiseen ja kustannusten lisääntymiseen liittyvän riskin siirtäminen pankeilta kuluttajille.

Vakioehtoyhteistyöhön vuonna 2011 osallistuneet Aktia Bank Abp, Danske Bank Oyj, Nordea Pankki Suomi Oyj, OP Ryhmä, POP Pankkiliitto osk, Svenska Handelsbanken AB (julk) Suomen sivukonttoritoiminta, Säästöpankkiliitto osk ja Ålandsbanken Abp ovat antaneet KKV:lle sitoumuksen siitä, etteivät ne enää sovella malliehtoa. Pankit korvaavat malliehdon uudella ehdolla, joka rajoittaa pankkien oikeutta muuttaa voimassa olevien kuluttajaluottosopimusten maksuja ja palkkioita. Uuden ehdon mukaan maksujen ja palkkioiden muutokset ovat mahdollisia ainoastaan viranomaispäätöksestä tai -määräyksestä taikka lainsäädännön muutoksesta johtuvalla perusteella. Korotukset eivät voi olla suurempia kuin pankille tosiasiassa aiheutuneet kustannukset. Vastaavia rajoituksia sovelletaan myös tulevan kolmen vuoden aikana solmittaviin uusiin kuluttajaluottosopimuksiin.

Kuluttaja-asiamies on arvioinut uutta ehtoa siitä näkökulmasta, että se on myös kuluttajansuojalainsäädännön mukainen.

Julkinen versio päätöksestä

Lisätietoja: Lisätietoja päätöksestä antavat erikoistutkija Martina Castrén 029 505 3325 ja johtaja Kirsi Leivo 029 505 3351.

Lue lisääVakioehtoyhteistyön arviointi kilpailuoikeudessa