KKV:n selvitys: Pikaluottojen markkinoinnin sääntelyn tiukentaminen suojelisi velkaongelmilta

Pikaluottojen voimakas markkinointi vaikuttaa kuluttajien valintoihin ja voi lisätä omalta osaltaan velkaongelmia. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on kartoittanut selvityksessään erilaisia vaihtoehtoja pikaluottojen markkinoinnin sääntelylle. KKV:n mukaan markkinointisääntelyn tiukentaminen on perusteltua, koska pikaluottoja tarjoavat yritykset eivät toimi vastuullisesti.

Pikaluottoja ottavat kuluttajat eivät tee aina oman etunsa mukaisia päätöksiä, vaikka heidän saatavillaan olisi runsaastikin tietoa. Päätöksentekoon vaikuttaa luottojen näyttävä markkinointi televisiossa, radiossa, lehdissä, ulkomainoksissa, internetissä ja suoramarkkinoinnoilla. Mainoksista välittyy kuva siitä, että luotonottaminen on arkipäiväinen ja riskitön keino saada rahaa vaivattomasti ja toteuttaa haaveita nopeasti. Voimakas markkinointi yhdistettynä nopeaan luotonhakuprosessiin johtaa helposti huonosti harkittuun päätökseen.

Kuluttajien valintoihin vaikuttavat myös ihmisten yleiset käyttäytymisen vinoumat, joilla tarkoitetaan ihmisten taipumuksia hahmottaa ja painottaa havaintojaan, tulkintojaan ja tietoa tietyillä tavoin. Pikaluottojen markkinoinnissa näitä vinoumia hyödynnetään esimerkiksi vetoamalla ihmisten taipumukseen painottaa ennemmin nykyhetkeä kuin arvioida pidemmän aikavälin vaikutuksia.

– Silloin kun lainsäädännöllä halutaan edistää kuluttajien mahdollisuutta tehdä onnistuneita päätöksiä ja valita itselleen parhaan vaihtoehdon, on lähtökohdaksi otettava kuluttajien todellinen käyttäytyminen, ei ihmisten oletettu tai toivottu tapa toimia, toteaa johtaja Anja Peltonen KKV:stä.

KKV:n selvityksen mukaan kuluttajien päätöksentekomahdollisuuksia voidaan parantaa tarkoituksenmukaisella sääntelyllä. Selvityksessä esitellään eri maiden tapoja säännellä pikaluottojen mainontaa. Monissa OECD- ja EU-maissa on jo pitkään sovellettu uutta käyttäytymistietoon pohjautuvaa lähestymistapaa kuluttajapolitiikassa. Erityisesti Tanskassa, Irlannissa, Hollannissa ja Isossa-Britanniassa on pyritty parantamaan kuluttajien edellytyksiä päätöksentekoon soveltamalla käyttäytymistaloustieteen tuloksia.

Parhaiden sääntelytapojen löytämiseksi KKV ehdottaa, että erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja kokeillaan kuluttajan käyttäytymisen selvittämiseksi. Esimerkiksi luotonottamisesta varoittaminen ei näytä olevan tekijä, joka vaikuttaisi kuluttajien toimintaan ja päätöksentekoon. Kuluttajaluottosääntelyä on Suomessa uudistettu useita kertoja, viimeksi syyskuun alussa tulivat voimaan uudet korkokattosäännökset.

Pikaluotot ovat olleet yksi KKV:n keskeinen tutkimus- ja selvityskohde vuonna 2019. Virasto on muun muassa julkaissut aikaisemmin selvityksen Pikavippiongelmien laadusta ja laajuudesta. Lisäksi kuluttaja-asiamies harkitsee nostavansa ryhmäkanteet kahdesta J.W.-Yhtiöt Oy:n ja Euro24 Finance Oy:n myöntämästä luotosta, joilla on kohtuuttomat luottokustannukset.

KKV:n selvitys: Pikaluottojen markkinoinnin sääntelyn vaihtoehtoja

Lisätietoja:
johtaja Anja Peltonen, p. 029 505 3104
erityisasiantuntija Mika Saastamoinen, p. 029 505 3652
etunimi.sukunimi@kkv.fi