KKV:n tutkimus: Kuluttajien tulisi varautua vesimaksujen korotuksiin

Tutkimuksen mukaan vesihuoltomaksujen korotuksiin kohdistuu tulevina vuosina paineita vesihuoltoverkoston merkittävän uusimistarpeen vuoksi. Kuluttajien talous- ja jätevesimaksuihin on jo paikoitellen tullut suuria korotuksia.    

Verrattain edullista vettä on Suomessa pidetty lähes itseisarvona, eivätkä kuluttajat ole välttämättä kiinnittäneet huomioita veden hintaan samassa määrin kuin monen muun välttämättömyyshyödykkeen hintoihin. Välttämättömyyshyödykkeitä ovat esimerkiksi sähkö, lämpö, puhelin ja posti.

KKV:n tutkimusraportti antaa vastauksia siihen, miten laajasti vesilaitokset ovat korottaneet maksujaan, millaisia korotuspaineita vesimaksuihin on tulossa ja kuinka asiakkaita on tiedotettu maksukorotuksista.

Veden hinnoitteluun kohdistuu ristiriitaisia tavoitteita

Tutkimuksen mukaan vesihuollon tulevaisuuden kannalta on ratkaisevaa se, miten vesimaksuilla pystyttäisiin takaamaan toiminnan kestävä rahoitus niin, että maksut pysyisivät kuitenkin kohtuullisina.

Talous- ja jätevesimaksujen hinnoitteluun liittyy monenlaisia ristikkäisiäkin tavoitteita. Ikääntyvän vesijohtoverkoston korjaaminen ja uusiminen tulevat vaatimaan investointeja tulevina vuosina, mutta veden tulisi välttämättömyyshyödykkeenä pysyä kohtuuhintaisena. Liian halpa veden hinta ei taas välttämättä ohjaa ekologiseen vedenkäyttöön.

"Hinnoittelulla tuskin saavutetaan kaikkia vesihuollon tavoitteita. Tarvitaan myös esimerkiksi tiedon jakamista ekologisesta vedenkäytöstä. Samalla on huolehdittava, että vesi säilyy kohtuuhintaisena eri kuluttajaryhmille."

Johtava ekonomisti Antti Saastamoinen

Vesimaksujen korotukset ovat yleisimmin alle 15 prosenttia

Vesihuoltolaitoksille tehdyn kyselyn perusteella laitokset keräävät pääsääntöisesti jotakin yleisimmistä maksutyypeistä eli veden käyttömaksua, perusmaksua tai liittymismaksua.

Vesilaitosten arviot tehtyjen ja tulevien korotusten suuruudesta ovat pääasiassa alle 15 prosenttia, jota voidaan pitää kohtuullisena kertakorotustasona. Vastauksissa havaittiin kuitenkin myös merkittävästi tätä suurempia arvioituja korotuksia.

"Vesi on välttämättömyyshyödyke, joten kuluttajien kannalta laskutuksen ennakoitavuus on tärkeää. Siksi hinnankorotukset pitäisi tehdä maltillisesti pidemmällä ajanjaksolla."

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Veden laskutukseen liittyy oleellisesti se, kuinka sopimusehtojen muutoksista ja hinnankorotuksista tiedotetaan asiakkaille. Hinnankorotuksista ilmoittamisessa kuluttajille on havaittu haasteita ja asiaa käsitelty jopa kuluttajariitalautakunnassa asti.

Lisätietoja 

Antti Saastamoinen

Johtava ekonomisti

Helena Tuorila

Johtava asiantuntija