Kuluttaja-asiamies huomautti kahta yritystä puhelinmyynnin puutteista

Kuluttaja-asiamies on tarkastellut kahden yrityksen puhelinmarkkinointia ja kiinnittänyt huomiota puutteisiin sopimuksen kirjallisessa vahvistamisessa. Kuluttajille lähetetyissä tarjouksissa ei ollut kaikkia lain vaatimia tietoja, jotka kuluttaja tarvitsee sopimuksen tekemiseen. Sähköhammasharjojen puhelinmyyntiä harjoittava SP Tuonti Oy ja vitamiineja ja ravintolisiä markkinoiva Suomen Terveystukku Oy sitoutuivat korjaamaan puhelinmyyntisopimuksen tekemiseen ja tarjouksen vahvistamiseen liittyvät ongelmat kuluttaja-asiamiehen vaatimalla tavalla.

Puhelinmyynnissä myyjän on myyntipuhelun aikana kerrottava myyjän nimi ja puhelun kaupallinen tarkoitus, annettava etämyyntiä koskevien säännösten mukaiset ennakkotiedot sekä kerrottava muut ostopäätöksen kannalta olennaiset tiedot. Lisäksi myyjän on vuoden 2023 alusta lähtien pitänyt myyntipuhelun jälkeen erikseen lähettää kuluttajalle tarjous kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla, esimerkiksi sähköpostilla. Tarjouksessa pitää olla keskeiset tiedot sopimuksen tekemistä varten, jotta kuluttaja ymmärtää, mihin hän sitoutuu hyväksyessään tarjouksen. Tarjouksessa on myös kerrottava, että jos kuluttaja ei hyväksy tarjousta kirjallisesti, se ei sido häntä.

”Kirjallisella vahvistuksella on haluttu vähentää ongelmatilanteita, joissa kuluttaja ei ole myyntipuhelun perusteella ymmärtänyt sitoutuneensa sopimukseen lainkaan, tai joissa sopimuksen sisältö on jäänyt keskeisiltä osiltaan epäselväksi. Kirjallisen vahvistuksen ansiosta kuluttaja voi harkita asiaa ja paneutua sopimuksen ehtoihin rauhassa ennen kuin päättää, tekeekö tilauksen vai ei.”

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kuluttajan saatava tarjouksesta kaikki keskeiset tiedot

Kuluttaja-asiamies kiinnitti huomiota siihen, että SP Tuonti ja Suomen Terveystukku eivät kertoneet myyntipuheluiden jälkeen lähettämissään tekstiviestitarjouksissa sopimuksen tekemisen kannalta keskeisimpiä tietoja. Kuluttajille toimitetuissa tarjouksissa ei muun muassa kerrottu, miten ostoksen peruuttamisesta on ilmoitettava. Tarjouksissa ei annettu myöskään tietoa siitä, että jos kuluttaja ei hyväksy tarjousta pysyvällä tavalla, sopimus ei sido häntä eikä hänellä ole velvollisuutta maksaa tuotetta eikä palauttaa tai säilyttää sitä.

Lisäksi Suomen Terveystukku antoi tuotteen hinnasta ja sopimuksen kestosta puutteellista tietoa. Yrityksen tekstiviestissä ei muun muassa kerrottu riittävän selkeästi sopimuksen päättymisen ehtoja silloin, jos sopimus oli voimassa toistaiseksi tai sitä jatkettiin automaattisesti.

Kuluttaja-asiamies edellytti, että molemmat yritykset ilmoittavat jatkossa myyntipuhelun jälkeen kuluttajalle lähetettävässä tarjouksessa keskeisimmät tiedot eli tuotteen pääominaisuudet, yrityksen nimen, tuotteen kokonaishinnan tai hinnan määräytymisen perusteet sekä toimitus- ja muut lisäkulut. Lisäksi tarjouksessa on kerrottava peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, sopimuksen kesto, tai jos sopimus on voimassa toistaiseksi tai sitä jatketaan automaattisesti, sen päättämistä koskevat ehdot. Kuluttajalle on annettava myös tieto siitä, että jos hän ei hyväksy kyseistä tarjousta pysyvällä tavalla, sopimus ei millään tavalla sido häntä.

”Myyntipuhelun jälkeen myyjän kuluttajalle lähettämässä kirjallisessa tarjouksessa on oltava kaikki keskeiset tiedot, jotta kuluttaja voi suoraan joko hylätä tai hyväksyä tarjouksen.”

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Tarjous ei saa antaa harhaanjohtavaa kuvaa sopimuksen syntymisestä

Kuluttaja-asiamies korostaa, että myyntipuhelun aikana ei saa antaa harhaanjohtavaa kuvaa tuotteesta ja sopimuksen sisällöstä. Puhelinmyynnissä on myös käytettävä selkeitä ja yksiselitteisiä termejä. Näin voidaan varmistaa, että esimerkiksi yrityksen lähettämä tarjous tai kuluttajan lähettämä hyväksyntä eivät sekoitu etämyynnin tilausvahvistukseen tai anna kuluttajalle väärää kuvaa siitä, että hän on jo tilannut jotain.

Esimerkiksi SP Tuonnin tarjoustekstiviestissä käytettiin ilmaisuja ”kiitos tilauksesta” ja ”kuten juuri sovimme”, joilla kuluttajan annettiin ymmärtää, että sopimus olisi jo syntynyt.  Kuluttaja-asiamies edellytti, että jatkossa yritys varmistuu siitä, ettei sen puhelinmyynnissä tai puhelinmyynnin vahvistusmenettelyssä anneta kuluttajalle harhaanjohtavaa kuvaa, että sopimus olisi jo syntynyt myyntipuhelun aikana.

SP Tuonti ja Suomen Terveystukku sitoutuivat tekemään kuluttaja-asiamiehen vaatimat korjaukset.