Puhelinmyyntiin merkittävä muutos vuodenvaihteessa: vasta kirjallisesti hyväksytty tarjous on sitova

Puhelinmyynnissä sopimus syntyy jatkossa vasta puhelun jälkeen kirjallisesti, jolloin ostopäätöstä ehtii harkita rauhassa ja väärinkäsitysten riski pienenee. Lakimuutos tuo kauan kaivatun parannuksen kuluttajien asemaan. 
 
Puhelinmyynnin kirjallinen vahvistus tarkoittaa, että myyjän on erikseen lähetettävä kuluttajalle tarjous. Jos kuluttaja ei hyväksy tarjousta kirjallisesti, sopimus ei ole sitova, eikä myyjä saa vaatia esimerkiksi maksua, tuotteiden palauttamista tai säilyttämistä. Kirjallinen vahvistus koskee lähtökohtaisesti kaikkea puhelinmyyntiä paitsi sähköisen viestinnän palveluita, eli esimerkiksi puhelin- ja internetliittymien puhelinmyyntiä.

Myyjän on lähetettävä kirjallinen tarjous vasta puhelun jälkeen, ei sen aikana. Tarjous voi olla joko paperinen tai sähköinen, kunhan tiedot annetaan pysyvällä tavalla. Myyjän on myös kerrottava tarjouksen yhteydessä, että ellei kuluttaja erikseen hyväksy tarjousta, sopimus ei sido häntä eikä hänellä ole velvollisuutta maksaa, palauttaa tai säilyttää lähetettyä tavaraa. Yrityksen on tarvittaessa voitava todistaa toimittaneensa kuluttajalle tarjouksen ja edellä mainitut tiedot asianmukaisella tavalla. Kuluttaja-asiamies valmistelee parhaillaan ohjeistusta uudesta sääntelystä puhelinmyyntiä harjoittaville toimijoille.

Puhelinmyyntiin on toivottu tiukennuksia pitkään

Erillinen kirjallinen vahvistus antaa mahdollisuuden tutustua sopimuksen sisältöön rauhassa ja harkita ostopäätöstä. Tarjouksen hahmottaminen nopeatempoisen puhelun aikana voi olla vaikeaa kelle tahansa ja korkea ikä, sairaus tai kielitaidottomuus voi tehdä siitä erityisen hankalaa. Uuden sääntelyn tavoitteena on myös ehkäistä harhaanjohtavista myyntipuheluista aiheutuvia haittoja.

”Sääntöjen tiukentaminen on erittäin tervetullutta, sillä puhelinmyynti aiheuttaa paljon harmia erityisesti haavoittuville kuluttajille. Harkintarauhan antaminen ehkäisee tapauksia, joissa sopimus syntyy tuputtamisen tai väärinkäsityksen kautta.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kirjallisen vahvistuksen lisäksi puhelinmyyntiin ei tule muita muutoksia ja Väänänen muistuttaakin myyjiä pitämään myös vanhat säännöt kirkkaana mielessä. Puhelinmyynti ei saa olla harhaanjohtavaa tai totuudenvastaista ja olennaiset tiedot pitää aina kertoa. Myyntitarkoitus on tehtävä selväksi heti puhelun alussa, eikä markkinointi saa olla aggressiivista eli esimerkiksi painostavaa.