Kuluttaja-asiamies kehottaa terveyspalveluyrityksiä laittamaan verkkoajanvarauksensa kuntoon

Kuluttaja-asiamies on laatinut terveyspalveluyrityksille ohjeistuksen, jonka avulla yritykset voivat korjata verkkoajanvarauksensa puutteet. Ajanvarauksessa ei usein kerrota palvelun hintaa, vaikka se on yksi tärkeimmistä kuluttajan päätöksentekoon vaikuttavista tiedoista.

Kuluttaja-asiamies on kiinnittänyt huomiota siihen, että yksityisten terveyspalveluiden verkkoajanvarauksessa ei anneta kuluttajansuojalain edellyttämiä tietoja. Kuluttaja-asiamies on laatinut terveyspalveluyrityksille ohjeistuksen, joka auttaa yrityksiä korjaamaan verkkoajanvarauksessa havaitut puutteet.

Varattavan palvelun hinnan ilmoittamisessa olennaista on muun muassa se, missä vaiheessa varausprosessia hinta ilmoitetaan ja mitä siihen sisältyy. Kuluttajalle on ilmoitettava lopullinen hinta tai hintojen muodostumisperusteet, ja kaikki palvelumaksut ja vastaavat kulut on huomioitava kokonaishinnassa.

Jos kuluttajalle ei kerrota hinnan määräytymisperusteita, hänen voi olla mahdotonta arvioida, onko kyseiseen palveluun varaa. Ilman selkeää hintatietoa kuluttaja ei myöskään pysty vertailemaan palveluita keskenään.

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kuluttajan asemaan voi vaikuttaa myös se, onko lääkäri työsuhteessa lääkärikeskukseen vai itsenäinen ammatinharjoittaja. Siksi kuluttajan on saatava ajanvarauksen yhteydessä tieto sopimuskumppanistaan, jos sillä on vaikutusta kuluttajan asemaan ja oikeuksiin. Tällainen vaikutus voisi olla esimerkiksi se, että kuluttaja ei voisikaan tehdä ongelmatilanteessa reklamaatiota suoraan terveyspalveluyritykselle asioituaan itsenäisen ammatinharjoittajan kanssa.

Ohjeistuksessa kiinnitetään myös huomiota erityisesti hammaslääkäripalveluissa esiintyneeseen kiellettyyn käytäntöön, jossa kuluttajalle on varattu vastaanottoaika ilman kuluttajan suostumusta.

Kuluttaja-asiamies tulee tarkkailemaan kuluttajansuojalain noudattamista terveyspalveluyritysten palveluiden hinnan ilmoittamisessa ja ajanvarauksessa.

Kuluttaja-asiamiehen ohjeistus: Ohjeistus yksityisten terveyspalveluiden hintojen esittämiseen ja ajanvaraukseen liittyvistä velvoitteista 

Lue lisää

Tiedote 14.4.2023: Ku­lut­ta­ja-asia­mies vaa­ti ter­veys­jät­te­jä ker­to­maan pal­ve­lui­den hin­nat avoi­mes­ti