Kuluttaja-asiamies määräsi seitsemälle urheiluvälineliikkeelle kiellon harhaanjohtavasta markkinoinnista

Urheiluvälineliikkeiden mainoksissa luodaan mielikuvaa suurista alennuksista käyttämällä vertailuhintoja, alennusprosentteja tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja. Nämä ilmaisut eivät kuluttaja-asiamiehen seurannan perusteella kuitenkaan ole aina todellisia. Kuluttaja-asiamies on nyt määrännyt kiellon seitsemälle urheiluvälineliikkeelle, jotka eivät ole lupauksistaan huolimatta korjanneet markkinointinsa harhaanjohtavuutta.

Kuluttaja-asiamies on seurannut useiden urheiluvälinealan yritysten verkkosivuja elokuusta 2016 lähtien selvittääkseen, miten alan yritysten markkinoinnissa käytetään prosenttialennuksia, vertailuhintaa tai muita alennuksiin viittaavia ilmaisuja. Seurannan perusteella kuluttaja-asiamies on määrännyt kiellot Intersport Finland Oy:lle (Intersport ja Budget Sport), L-Fashion Group Oy:lle (TopSport), Partioaitta Oy:lle, Scandinavian Outdoor Oy:lle, SGN Sportia Oy:lle, Sportia-Lahti Oy:lle ja Stadium Oy:lle. Kieltoja on tehostettu 100 000 euron uhkasakoilla.

Kieltojen taustalla on maaliskuussa 2016 järjestetty kuluttaja-asiamiehen ja keskeisten Suomessa toimivien urheiluvälinealan yritysten tapaaminen. Tapaamisessa yrityksille kerrattiin alennus- ja tarjousmarkkinointiin liittyviä sääntöjä ja sovittiin, että yritykset pidättäytyisivät kuluttajia harhaanjohtavasta hintamarkkinoinnista. Kiellon saaneet yritykset eivät kuitenkaan ole lupauksistaan huolimatta muuttaneet lainvastaisia käytäntöjään.

Tekaistuja vertailuhintoja ja kuvitteellisia aleprosentteja

Vertailuhinnoilla ja alennusprosenteilla pyritään luomaan kuluttajille käsitys siitä, että nämä saavat yritykseltä huomattavan alennuksen. Kuluttaja-asiamiehen seurannan perusteella tuotteita ei kuitenkaan ole välttämättä koskaan tarjottu ilmoitetuilla vertailuhinnoilla eivätkä alennusprosentit ole olleet todellisia. Lisäksi tuotteiden hintoja on saatettu ensin nostaa hyvin lyhyeksi ajaksi ja mainostaa sen jälkeen kuluttajille huomattavan pitkään alennusmyyntiä. Samoja markkinointitapoja näkyy myös huonekalualalla.

Kuluttajien kannalta on hyvä, että hintakilpailu toimii ja tuotteita saa alennuksella. Harhaanjohtava markkinointi hämärtää kuitenkin kuluttajien käsitystä siitä, mikä on kaupan normaali hintataso ja miten suuri mainostettu alennus todellisuudessa on.

Jos yritykset vastustavat niille määrättyjä kieltoja tai niiden havaitaan toistavan lainvastaista markkinointiaan, kuluttaja-asiamies voi viedä asian markkinaoikeuteen.

Lisää aiheesta: Kuluttaja-asiamies edellytti urheiluvälineliikkeitä luopumaan ohjevähittäis- ja suositushinnoista, KKV:n tiedote 2.3.2016