Konsumentombudsmannen har utfärdat förbudsföreläggande mot sju sportaffärer för vilseledande marknadsföring

I sportaffärernas reklamer skapar man en föreställning om stora rabatter genom att använda jämförelsepriser, rabattprocenter eller andra uttryck som antyder rabatt. Utifrån konsumentombudsmannens uppföljning är dessa uttryck ändå inte alltid sanna. Konsumentombudsmannen har nu utfärdat förbudsföreläggande mot sju sportaffärer som trots löften inte korrigerat sin vilseledande marknadsföring.

Sedan augusti 2016 har konsumentombudsmannen följt upp webbplatserna för flera företag inom sportartikelbranschen för att undersöka hur branschens företag i sin marknadsföring använder procentuella rabatter, jämförpriser och andra uttryck som antyder rabatt. Utifrån uppföljningen har konsumentombudsmannen utfärdat förbudsförelägganden mot Intersport Finland Oy (Intersport och Budget Sport), L-Fashion Group Oy (TopSport), Partioaitta Oy, Scandinavian Outdoor Oy, SGN Sportia Oy, Sportia-Lahti Oy och Stadium Oy. Föreläggandena har förstärkts med ett vite på 100 000 euro.

Bakgrunden till förbudsföreläggandena är konsumentombudsmannens träff med de största företagen inom sportartikelbranschen i Finland i mars 2016. I samband med den gick man på nytt igenom reglerna om marknadsföring av rabatter och erbjudanden samtidigt som man kom överens om att företagen avhåller sig från prismarknadsföring som vilseleder konsumenterna. De företag som nu förelagts med förbud har trots löften ändå inte ändrat på sina lagstridiga förfaranden.

Påhittade jämförelsepriser och skenbara rabattprocenter

Jämförelsepriser och rabattprocenter syftar till att skapa en föreställning hos konsumenterna om att de får en betydande rabatt från företaget. Utifrån konsumentombudsmannens uppföljning har varorna inte nödvändigtvis någonsin erbjudits för de angivna jämförpriserna och rabattprocenterna har inte varit verkliga. Dessutom har man först kunnat höja priserna för en mycket kort tid och sedan under en mycket lång tid göra reklam för realisation för konsumenterna. Samma sätt att marknadsföra förekommer också inom möbelbranschen.

För konsumenterna är det bra att priskonkurrensen fungerar och att det går att få rabatt på varor. Men den vilseledande marknadsföringen fördunklar konsumenternas uppfattning om vilken den normala prisnivån inom handeln är och hur stor den annonserade rabatten verkligen är.

Om företagen motsätter sig de förbud som förelagts dem eller om de befinns upprepa sin lagstridiga marknadsföring kan konsumentombudsmannen föra ärendet till marknadsdomstolen.

Läs mer:

Konsumentombudsmannen förutsätter att sportaffärer avstår från att använda riktminutpriser och rekommenderade priser, KKV:s meddelanden 2.3.2016