Kuluttaja-asiamies puuttui urheiluarpojen harhaanjohtavaan puhelinmyyntiin

Kuluttaja-asiamies on puuttunut A-Lottex Oy:n puhelinmyyntiin, jossa kuluttajille on kaupattu Olympiakomitean Urheilun Unelma-Arpojen kestotilausta. Puhelun alusta ei ollut tunnistettavissa, onko kyseessä myyntipuhelu vai esimerkiksi tutkimus tai kysely. Puheluissa on jäänyt epäselväksi myös sopimuksen syntyminen, hinta ja kesto. Vuodenvaihteessa voimaan tulevan lainmuutoksen toivotaan ehkäisevän vastaavia puhelinmyynnin ongelmia.

Kuluttaja-asiamies on yhdessä Poliisihallituksen kanssa neuvotellut A-Lottexin (aiemmin Urheilun Unelma-arpa Oy:n) kanssa yrityksen toimintatavoista jo vuonna 2017. Tämän jälkeen kuluttaja-asiamiehelle ja KKV:n kuluttajaneuvontaan on kuitenkin tullut runsaasti kuluttajien ilmoituksia ongelmista yrityksen kanssa ja siksi kuluttaja-asiamies otti yrityksen menettelytavat uudelleen käsittelyyn.

A-Lottex myy arpapakettia, joka kattaa ensin kolmen kuukauden arvat ja tämän jälkeen arpatoimitukset jatkuvat kuukausittain toistaiseksi. Arvoilla on voinut voittaa esimerkiksi risteilyjä, henkilöautoja ja kultaharkkoja. Moni ei ole ymmärtänyt puhelinkeskustelun perusteella tilanneensa arpoja lainkaan tai sopimuksen ehdoista on kerrottu epäselvästi. Osa on luullut tilanneensa maksuttoman tutustumiserän tai näytepakkauksen, mutta onkin tullut sidotuksi jatkuvaan sopimukseen. Puhelunauhoitteiden perusteella puhelinmyyjät ovat eri tavoin uskotelleet, ettei puhelun aikana annettu vastaus velvoita mihinkään.

”Tätä voisi luonnehtia malliesimerkiksi harhaanjohtavasta ja kuluttajansuojalain vastaisesta puhelinmyynnistä, josta kärsivät eniten iäkkäät ja muut haavoittuvassa asemassa olevat kuluttajat”, toteaa kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Puhelun tarkoitusta peiteltiin nuorisoliikunnan tukemisella

Puhelujen vastaanottajista moni on luullut, että kyseessä on tutkimus tai kysely. Puhelun on kerrottu koskevan kampanjaa lasten ja nuorten liikunnan puolesta ja alkuun on myös esitetty kysymyksiä nuorisoliikunnasta. Vasta tämän jälkeen puhelinmyyjä on kertonut arpajaisista ja tarjonnut arpapaketteja.

”Myyntipuhelun alussa pitää aina käydä ilmi puhelun kaupallinen tarkoitus ja kenen lukuun markkinoidaan. Puhelua ei voi aloittaa epämääräisesti tutkimuksen, palkinnon tai ilmaistuotteiden varjolla. Valitettavasti tätä sääntöä rikotaan puhelinmyynnissä jatkuvasti”, toteaa Väänänen.

Kuluttaja-asiamies pyysi asiassa selvitystä myös Suomen Olympiakomitealta. Olympiakomitealla on asian vireillä ollessa ollut tavara-arpajaislupa, jonka nojalla A-Lottex on vastannut arpojen myynnistä. Koska kuluttajat kuitenkin tekivät sopimuksen arpojen toimittamisesta A-Lottexin kanssa, ainoastaan Olympiakomitean mainitseminen puhelussa ei ollut riittävää.

Kuluttaja-asiamies edellytti A-Lottexilta useita korjauksia, jotta puhelinmyynti noudattaisi kuluttajansuojalain vaatimuksia. Yritys sitoutui näihin vaatimuksiin.

Puhelinmyynnin tiukennukset tulevat tarpeeseen

Puhelinmyynnin sääntely tiukentuu 1.1.2023 kun puhelinmyynnissä on otettava käyttöön kirjallinen vahvistus. Puhelinmyyjän on toimitettava tekemänsä tarjous kuluttajalle puhelun jälkeen kirjallisesti. Jos kuluttaja ei puhelinkeskustelun jälkeen hyväksy tarjousta kirjallisesti, sopimus ei ole sitova.

”Kirjallinen vahvistus ehkäisee tilanteita, joissa kuluttaja on tietämättään tehnyt tilauksen tai ymmärtänyt sen sisällön väärin. Toivomme tietysti, että puhelinmyynnissä nähdään laajempikin ryhtiliike, kun sopimuksia ei enää saada tehtyä puhumalla kuluttajia pyörryksiin”, sanoo Väänänen.