Kuluttajien ääni on kuultu: puhelinmyyntiin ehdotetaan kirjallista vahvistusta

Lakiuudistus, joka koskee muun muassa puhelin- ja kotimyyntiä, on edennyt eduskuntaan, kun hallitus antoi esityksensä 17.2.2022. Lakimuutosta valmistelleen työryhmän ehdotuksesta poiketen hallitus esittää, että puhelinmyynnissä otetaan käyttöön kirjallinen vahvistus. Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) pitää ehdotusta kuluttajan aseman kannalta erittäin tärkeänä.

Puhelinmyynti aiheuttaa tutkitusti kuluttajille runsaasti ongelmia ja siksi KKV on jo pitkään peräänkuuluttanut puhelinmyyntiin tiukempaa sääntelyä. Niin sanotun Omnibus-direktiivin kanssa yhtä aikaa käsittelyssä oleva puhelinmyyntilainsäädäntö tulisi voimaan 1.12.2022. Muilta osin ehdotuksen säännökset tulisivat voimaan jo 28.5.2022. Jos hallituksen esitys toteutuu, laki tuo tullessaan useita kuluttajansuojan parannuksia, joista merkittävin on puhelinmyynnin kirjallinen vahvistus.

Kirjallinen vahvistus tuo harkintarauhaa ja turvaa erityisesti haavoittuville kuluttajille

Puhelinmyynnin kirjallinen vahvistus tarkoittaa käytännössä sitä, että myyntipuhelun jälkeen myyjän on erikseen lähetettävä kuluttajalle kirjallinen tarjous. Jos kuluttaja ei puhelinkeskustelun jälkeen hyväksy tarjousta kirjallisesti, sopimus ei sido kuluttajaa.

Kirjallisen vahvistuksen myötä kuluttaja saa tutustua rauhassa sopimuksen sisältöön. Harhaanjohtamisen, väärinkäsitysten ja myyjän painostuksen riski vähenee ja ostopäätökset ovat harkitumpia. Kirjallinen vahvistus parantaa erityisesti niiden kuluttajien asemaa, joiden kyky ymmärtää sopimuksen sisältö puhelun aikana on heikentynyt esimerkiksi iän, sairauden tai puutteellisen kielitaidon takia.

KKV:n vuonna 2020 toteuttama laaja selvitys osoittaa, että puhelinmyynnin tiukemmalle sääntelylle on paitsi selvä tarve, myös kuluttajien vahva tuki. Selvityksessä yli 80 prosenttia kuluttajista ei pitänyt puhelinmyyntiä mieluisena eikä hyödyllisenä ostotapana.

”Puhelinmyyntitilanne tulee yllättäen ja sopimuksen sisällöstä on usein vaikea saada selvää. Kirjallinen vahvistus ehkäisisi monia ongelmia ja hallituksen esitys osoittaa, että kuluttajien ääni on nyt kuultu.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Puhelinmyynnin kirjallisen vahvistuksen ohella kuluttaja-asiamies on kannattanut muun muassa niin sanottua opt in -mallia, joka suojaisi kuluttajia vielä paremmin. Tällöin puhelinmyynti olisi sallittu vain niille kuluttajille, jotka ovat antaneet siihen etukäteen luvan.

Hallitus ehdottaa, että kirjallista vahvistusta ei oteta käyttöön viestintäpalvelusopimusten, eli esimerkiksi puhelinliittymien puhelinmyynnissä. Kuluttaja-asiamiehen näkemyksen mukaan tämä rajaus ei ole lainkaan perusteltu, sillä vaikka viestintäpalveluilla on oma erityislainsäädäntönsä, se ei anna kuluttajalle yhtä hyvää suojaa kuin kirjallinen vahvistus.

Myös kotimyyntiin merkittäviä muutoksia

Hallituksen esityksessä haetaan ratkaisuja myös kotimyynnin ongelmiin muun muassa laajentamalla peruuttamisoikeus koskemaan myös mittatilaustavaroita silloin kun myyjä on tullut kuluttajan kotiin pyytämättä. Lisäksi jos kotimyyntisopimuksella ei ole peruuttamisoikeutta, eikä myyjä kerro tästä, sopimus ei sido kuluttajaa. Jos kuluttaja haluaa vedota sopimuksen sitomattomuuteen, hänen on ilmoitettava siitä elinkeinonharjoittajalle 12 kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä.

Kotimyynnissä ongelmien määrä moninkertaistui vuoden 2014 jälkeen kun peruuttamisoikeuteen tuli rajoituksia. Laajempi peruuttamisoikeus tuo kuluttajille turvaa ja mahdollistaa huolellisemman harkinnan yllättävän myyntitilanteen jälkeen. Myös myyjien asema helpottuu, kun peruuttamissääntöihin saadaan selkeyttä.

 

Lue myös: