Kuluttaja-asiamies sai valitusluvan paperilaskun maksullisuutta koskevassa jutussa

Korkein oikeus on 28.10.2014 myöntänyt kuluttaja-asiamiehelle valitusluvan markkinaoikeuden päätökseen, joka koskee Elisa Oyj:n paperilaskun hintaan liittyvää sopimusehtoa. Myös Elisa Oyj:lle on myönnetty valituslupa.

Markkinaoikeus kielsi 24.3.2014 Elisa Oyj:tä käyttämästä kuluttajien kanssa tehtävissä matkapuhelinliittymiä koskevissa sopimuksissa sopimusehtoa, jonka mukaan paperilaskun toimittamisesta veloitetaan erillinen 1,90 euron tai sitä suurempi maksu. Markkinaoikeus ei kuitenkaan kieltänyt maksullisia paperilaskuja kokonaan.

Kuluttaja-asiamies haki korkeimmalta oikeudelta valituslupaa markkinaoikeuden päätökseen, koska katsoi, että markkinaoikeuden olisi jo päätöksensä perustelujen johdosta pitänyt päätyä siihen, että Elisa Oyj:n käyttämä ehto on kohtuuton ja kieltää ehto sellaisenaan. Valistuslupahakemuksessa todettiin myös muun muassa, että markkinaoikeus ei ollut tarkastellut kohtuuttoman ehdon tunnusmerkistöä Unionin tuomioistuimen edellyttämällä tavalla.

Kuluttaja-asiamies vaatii, että korkein oikeus kieltää Elisa Oyj:tä käyttämästä kuluttajien kanssa tehtävissä puhelinliittymiä koskevissa sopimuksissa sopimusehtoa, jonka mukaan paperilaskusta veloitetaan erillinen maksu.

Lue lisää: Kuluttaja-asiamies hakee valituslupaa markkinaoikeuden paperilaskuratkaisuun (KKV:n tiedote 23.4.2014)