Konsumentombudsmannen fick besvärstillstånd i ett ärende gällande avgiftsbelagd pappersfaktura

Den 28 oktober 2014 beviljade högsta domstolen konsumentombudsmannen besvärstillstånd över ett beslut i marknadsdomstolen som gäller ett avtalsvillkor i anslutning till priset på Elisa Abp:s pappersfaktura. Även Elisa Abp beviljades besvärstillstånd.

Den 24 mars 2014 förbjöd Marknadsdomstolen Elisa Abp att vid avtal om mobiltelefonabonnemang med konsumenter använda ett avtalsvillkor enligt vilket man debiterar en separat avgift på 1,90 euro eller mera för att leverera en pappersfaktura. Marknadsdomstolen förbjöd dock inte helt avgiftsbelagda pappersfakturor.

Konsumentombudsmannen sökte besvärstillstånd över marknadsdomstolens beslut hos högsta domstolen, eftersom konsumentombudsmannen ansåg att marknadsdomstolen redan med anledning av motiveringarna i sitt beslut borde ha kommit fram till att det villkor som Elisa Abp använder är orimligt och förbjuda villkoret som sådant. I ansökan om besvärstillstånd konstaterades även bland annat att marknadsdomstolen inte hade granskat rekvisitet för orimligt villkor på det sätt som Unionens domstol förutsätter.

Konsumentombudsmannen kräver att högsta domstolen förbjuder Elisa Abp att vid avtal om telefonabonnemang med konsumenter använda ett avtalsvillkor enligt vilket man debiterar en separat avgift för pappersfaktura.

Läs mer:
Konsumentombudsmannen ansöker om besvärstillstånd gällande marknadsdomstolens beslut om pappersfakturor (KKV:s meddelande 23.4.2014)