Kuluttaja-asiamies vie kodinturvapalveluita tarjoavan Verisure Oy:n markkinaoikeuteen kohtuuttomasta irtisanomisehdosta

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää Verisure Oy:tä 150 000 euron sakon uhalla käyttämästä kuluttajien kanssa tehtävissä kodin turvajärjestelmiä ja -palveluita koskevissa toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa kolmen kuukauden irtisanomisaikaa.

Kuluttajansuojalainsäädännön tarkoituksena on suojella kuluttajaa kohtuuttomilta sopimusehdoilta ja taata hänen oikeutensa irtautua sopimuksesta ja sopimuskumppanista. Kuluttaja-asiamies katsoo, että yhtä kuukautta pidempi irtisanomisaika on ristiriidassa näiden tavoitteiden kanssa, sillä se aiheuttaa kuluttajalle tarpeettomia kustannuksia ja rajoittaa kohtuuttomasti kuluttajan vapautta liikkua markkinoilla.

Verisuren sopimusehdoissa kuluttajan oikeus irtisanomiseen vertautuu tilanteeseen, jossa kuluttajalla on velvollisuus korvata Verisurelle irtisanomisesta yhtiölle aiheutuva vahinko. Kyseessä olisi ikään kuin kuluttajalle sopimuksessa asetettu sopimussakko, jolla kuluttaja korvaa Verisurelle irtisanomisen seurauksena menetetyn liikevoiton ja aiheutuneen vahingon.

"Verisuren irtisanomisehdon tarkoituksena on vaikeuttaa palvelun lopettamista ja rajoittaa kuluttajan valinnanmahdollisuuksia, mitä on pidettävä kohtuuttomana."

Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kodinturvapalveluita tarjoavalla alalla ei kuluttaja-asiamiehen mukaan ole tunnistettavissa sellaisia erityispiirteitä, joiden vuoksi olisi kohtuullista asettaa kuluttajalle kolme kuukautta pitkä toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta koskeva irtisanomisaika. Kuluttaja-asiamies katsoo, että sopimus ei ole tasapainoinen ja on siksi pyytänyt markkinaoikeutta arvioimaan, suosiiko ehto yksipuolisesti Verisurea siten, että se aiheuttaa kuluttajan vahingoksi huomattavan sopimukseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan epätasapainon.

Esimerkiksi turvapuhelinpalveluita kuluttajille tarjoavilla alan yrityksillä on samantyyppisiä palvelukokonaisuuksia kuin kodin turvajärjestelmiä ja -palveluita koskevalla Verisurella. Turvapuhelinalan yrityksillä ei kuitenkaan ole yleisenä irtisanomisehtona kolme kuukautta, vaan sopimus voi olla irtisanottavissa ilman irtisanomisaikaa tai kuukauden irtisanomisajalla.

Lisää aiheesta:

Kohtuuton irtisanomisehto