Kohtuuton irtisanomisehto

Päivämäärä

22.2.2024

Diaarinumero

KKV/1627/14.08.01.02/2023

Osapuolet

Verisure Oy

Tiivistelmä

Hakemus markkinaoikeuteen 22.2.2024.

Kuluttaja-asiamies vaatii, että markkinaoikeus kieltää Verisure Oy:tä 150.000 euron sakon uhalla käyttämästä kuluttajien kanssa tehtävissä kodin turvajärjestelmiä ja -palveluita koskevissa sopimuksissa sopimusehtoa, jonka mukaan kuluttajan irtisanoessa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen sopimus on voimassa yli 30 päivää sen irtisanomispäivää seuraavasta päivästä lukien.

Verisure Oy:n sopimusehtojen mukaan, kodinturvapalvelua koskeva sopimus on voimassa toistaiseksi 3 kuukauden irtisanomisajalla.

Kodinturvapalveluita tarjoavalla alalla ei kuluttaja-asiamiehen mukaan ole tunnistettavissa sellaisia erityispiirteitä, joiden vuoksi olisi kohtuullista asettaa kuluttajalle kolme kuukautta pitkä toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta koskeva irtisanomisaika.

Vakiomuotoisen sopimusehdon kohtuuttomuus on kuitenkin arvioitava ottaen huomioon käytetyn sopimusehdon kokonaisvaikutukset. Näin on etenkin silloin, kun tarkastelun kohteena oleva ehto koskee seikkaa, joka sinänsä on sopimusosapuolten tahdonvaltaisesti sovittavissa. Kuluttaja-asiamies katsoo, että kysymyksessä olevaa yli yhden kuukauden pituista irtisanomisehtoa on pidettävä kuluttajansuojalain 3 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla kuluttajien kannalta kohtuuttomana.

Kuluttaja-asiamies katsoo, että sopimus ei ole tasapainoinen ja on siksi pyytänyt markkinaoikeutta arvioimaan, suosiiko ehto yksipuolisesti Verisure Oy:tä siten, että se aiheuttaa kuluttajan vahingoksi huomattavan sopimukseen liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan epätasapainon.