Kuluttajien painostamista ja ongelmia peruuttamisoikeudessa – kuluttaja-asiamies vaati Kotisolilta korjauksia aurinkopaneelien kotimyyntiin

Kuluttaja-asiamies puuttui Kotisol Oy:n menettelyyn aurinkopaneelien ja aurinkosähköjärjestelmien kotimyynnissä. Kotisol oli toiminut myyntitilanteissa aggressiivisesti, rajoittanut peruuttamisoikeutta ja antanut siitä puutteellisia ja virheellisiä tietoja. Kotisol on sitoutunut korjaamaan toiminnassaan ilmenneet ongelmat kuluttaja-asiamiehen edellyttämällä tavalla.

Kuluttaja-asiamies ja kuluttajaneuvonta ovat saaneet kuluttajien ilmoituksia Kotisolin aurinkopaneelien ja aurinkosähköjärjestelmien kotimyynnistä. Yhteydenottojen perusteella Kotisolin myyntimenettely kuluttajien kotona oli ollut painostavaa ja myyntitilanteet olivat kestäneet pitkiä aikoja. Kuluttajat olivat usein iäkkäitä tai muistisairaita henkilöitä.

”Kotimyyntitilanne tulee kuluttajalle eteen usein yllättäen. Kun kyseessä on aurinkopaneelien ja aurinkosähköjärjestelmien kaltainen kallis hankinta, myyjän pitää kiinnittää erityistä huomiota kuluttajan kykyyn tehdä päätöksiä. Tarvittaessa kaupanteosta on syytä luopua kokonaan.”

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kuluttaja-asiamies totesi, että Kotisolin menettely, jossa yrityksen myyntiedustajat ovat painostaneet kuluttajaa, uuvuttaneet tämän sopimuksen tekoon, edellyttäneet tältä nopeaa päätöksentekoa tai käyttäneet hyväksi muistisairauden kaltaisia arvostelukykyä mahdollisesti heikentäviä seikkoja, oli aggressiivista ja kuluttajansuojalain vastaista.

Yrityksen on määriteltävä käyttämänsä sopimustyyppi oikein – vaikutusta kuluttajan oikeuksiin

Aurinkopaneeleja ja aurinkosähköjärjestelmiä koskevat sopimukset ovat usein ns. sekasopimuksia eli ne sisältävät sekä tavaroita että palvelua. Kuluttajan oikeudet vaihtelevat sen mukaan, katsotaanko kyseessä olevan tavaran kauppasopimus vai palvelusopimus. Esimerkiksi kuluttajan 14 päivän peruuttamisoikeuden laskeminen alkaa eri sopimustyyppien osalta eri aikoina. Onkin tärkeää, että yritys tunnistaa tekemiensä sopimusten tyypin ja antaa kuluttajille oikeaa tietoa heidän oikeuksistaan.

Jos sopimuksen päätarkoitus on tavaran myyminen, sopimus on luokiteltava tavaran kauppasopimukseksi, vaikka se koskisi myös myyjän toimittamia tavaraan liittyviä palveluja, kuten asennuspalveluja. Siten kuluttaja-asiamies katsoi, että Kotisolin tekemissä aurinkopaneeleja ja aurinkosähköjärjestelmiä koskevissa sopimuksissa oli kyse tavaran kauppasopimuksista.
Kotisolin kuluttajille antamissa asiakirjoissa annettiin totuudenvastainen kuva sopimustyypistä ja esimerkiksi siitä, kuinka pitkään kuluttajalla oli peruuttamisoikeus.

Kotimyynnin peruuttamisoikeutta ei saa rajoittaa lainvastaisesti ja siitä tulee antaa kuluttajalle riittävästi tietoa

Kuluttajien yhteydenotoista ilmeni, ettei heille aina annettu kotimyynnin peruuttamislomaketta tai kerrottu peruuttamisoikeutta koskevista ehdoista ja menettelyistä. Kuluttajansuojalain mukaan lomake ja tiedot tulisi antaa kuluttajalle selkeästi ja ymmärrettävästi ennen kotimyyntisopimuksen tekemistä. Siten Kotisolin menettely oli kuluttajansuojalain vastaista.

Kotisol antoi kuluttajille allekirjoitettavaksi pyynnön aloittaa palvelun suorittaminen. Sen mukaan kuluttajat olisivat menettäneet kuluttajansuojalain mukaisen peruuttamisoikeuden, jos sopimukseen kuuluvan palvelun suorittaminen olisi aloitettu ennen peruuttamisoikeuden päättymistä.

Kuluttajalla on kuitenkin oikeus peruuttaa kotimyynnin kauppasopimus 14 päivän kuluessa tavaran tai viimeisen tavaraerän vastaanottamisesta, vaikka hän olisi pyytänyt sopimukseen sisältyvän palvelun suorittamista. Eli kauppasopimuksen peruuttamisoikeus on voimassa sekä silloin, kun sopimukseen kuuluvan palvelun suorittaminen on aloitettu, että silloin, kun palvelu on suoritettu loppuun.

Kotisolin sopimusehto, jonka mukaan kuluttaja menettää peruuttamisoikeuden, kun palvelun suorittaminen aloitetaan peruuttamisaikana, antoi kuluttajille totuudenvastaisen kuvan heidän oikeuksistaan ja oli kuluttajan kannalta kohtuuton.
Kuluttaja-asiamies puuttui myös sopimusehtoon, jonka mukaan Kotisol peri kuluttajilta 25 %:a sopimuksen kauppahinnasta kuluttajan peruuttaessa tilauksen. Kotisolin sopimusehtojen mukaan maksu tuli kuluttajan maksettavaksi, jos hän peruutti tilauksen sopimuksen allekirjoittamisen tai tilausvahvistuksen luovuttamisen jälkeen.

”Jos palvelun suorittamista ei ole aloitettu, kuluttajalta ei voida periä korvauksia peruuttamisaikana peruutetusta tilauksesta. Yritykselle korvataan tapauskohtaisesti ne kulut, jotka sille on ehtinyt palvelun suorittamisesta syntyä ennen peruuttamista. Kuluttajalta ei saa periä ennalta määriteltyä, sopimussakon kaltaista maksua kuluttajan käyttäessä peruuttamisoikeutta. ” – kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

"Jos palvelun suorittamista ei ole aloitettu, kuluttajalta ei voida periä korvauksia peruuttamisaikana peruutetusta tilauksesta. Yritykselle korvataan tapauskohtaisesti ne kulut, jotka sille on ehtinyt palvelun suorittamisesta syntyä ennen peruuttamista. Kuluttajalta ei saa periä ennalta määriteltyä, sopimussakon kaltaista maksua kuluttajan käyttäessä peruuttamisoikeutta."

kuluttaja-asiamies Katri Väänänen

Kuluttaja-asiamies piti Kotisolin sopimusehtoa peruuttamismaksusta kohtuuttomana. Se poikkesi kuluttajansuojalain pakottavista säännöksistä ja rajoitti kuluttajan mahdollisuutta käyttää peruuttamisoikeutta.

Lisää aiheesta:

Kuluttaja-asiamiehen ratkaisu: Aurinkopaneelien ja aurinkosähköjärjestelmien kotimyynti

Kotimyynti