Kotimyynti on kaupankäyntiä kuluttajan kotona tai muualla kuin myyjän toimitiloissa. Kotimyynnissä on yleensä 14 päivän peruuttamisoikeus. Tähän pääsääntöön on kuitenkin poikkeuksia, jotka koskevat esimerkiksi mittatilaustuotteita. Kotimyynnissä kuluttajalle on myös annettava laissa säädetyt ennakkotiedot. Myyjän tiedonantovelvoitteen laiminlyönti voi tietyssä tapauksessa johtaa sopimuksen sitomattomuuteen.

Mitä kotimyynti on?

Kotimyyntiä on kuluttajan kotona tapahtuva tavaran tai palvelun myynti. Kotimyynnin ei nimestään huolimatta tarvitse tapahtua vain kuluttajan kotona, vaan kotimyynniksi luetaan myös muualla kuin myyjän toimitiloissa tapahtuva kaupankäynti. Kotimyynnissä sopimus voidaan tehdä yhtä lailla myyjän kuin ostajan aloitteesta.

Kauppa syntyy sinun päätöksestäsi

Sinulla on oikeus päättää, kuka asuntoosi tulee ja mikä on sopiva vierailun ajankohta. Sellaisen henkilön kanssa ei kannata asioida, joka ei esittele itseään luotettavasti.

Kaupanteosta voi aina kieltäytyä. Ostopakkoa ei ole, vaikka myyjä olisi käyttänyt runsaasti aikaa tuotteensa esittelyyn. Lue sopimusehdot tarkasti ja rauhassa. Ennen kaupantekoa on hyvä pohtia, haluatko vielä vertailla tuotteita ja hintoja.

Sopimusehdoista voi neuvotella. Jos myyjä esittelee tuotteen esitteiden tai näytekappaleen avulla, kannattaa sopia, että maksaa kauppahinnan vasta, kun on saanut tuotteen. Älä maksa tuotteesta ennen kuin olet saanut sen.

Tarkista asiakirjat ja myyjän tiedot

Ennen sopimuksen tekoa sinun tulee saada

  1. ennakkotiedot tuotteesta tai palvelusta sekä myyjän yhteystiedoista paperilla tai muulla pysyvällä tavalla. Ennakkotietoihin sisältyvät muun muassa:
    – Tavaran tai palvelun pääominaisuudet,
    – kokonaishinta veroineen sekä mahdolliset toimitus- ja muut kulut,
    – asiakkaan oikeudet kauppaa peruutettaessa ja peruuttamisohjeet,
    – myyjän osoitetiedot, johon voit palauttaa tuotteen.
  2. peruuttamislomake, jolla voit peruuttaa kaupan 14 päivän kuluessa.

Sopimuksen solmimisen jälkeen sinun tulee saada sopimusvahvistus.

Myyjän tiedonantovelvoitteen laiminlyönti voi johtaa sopimuksen sitomattomuuteen

Kotimyynnissä ennakkotiedot ovat erityisen tärkeässä asemassa. Myyjän tiedonantovelvoitteen laiminlyönti voi johtaa siihen, että sopimus ei sido kuluttajaa.

Jos myyjä on kotimyynnissä laiminlyönyt antaa tiedon peruuttamisoikeuden puuttumisesta tai olosuhteista, joissa peruuttamisoikeuden voi menettää, sopimus ei sido sinua. Tiedot on annettava selkeästi ja ymmärrettävästi paperilla tai kuluttajan suostumuksella muulla pysyvällä tavalla. Jos haluat vedota sopimuksen sitomattomuuteen, sinun on ilmoitettava siitä elinkeinonharjoittajalle 12 kuukauden kuluessa sopimuksen tekemisestä.