Kuluttajilla ongelmia sänkyjä myyvän Lux Bedsin kanssa – toimintaohjeita kuluttajille

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kuluttajaneuvontaan on tullut alkuvuoden aikana lähes 60 yhteydenottoa sänkyjä myyvästä Lux Beds From North Oy:stä. Kuluttajat eivät ole saaneet tilaamiaan tuotteita eivätkä peruutustilanteessa ennakkoon maksamiaan rahoja takaisin. Kuluttajaneuvonta kehottaa kuluttajia harkitsemaan tarkkaan asiointia yrityksen kanssa.

KKV:n saamien ilmoitusten perusteella Lux Bedsiltä tilattujen tuotteiden toimitukset ovat viivästyneet merkittävästi sovitusta, eivätkä kuluttajat toistuvista lupauksista huolimatta ole saaneet tuotteita kuukausienkaan odottelun jälkeen. Useimmissa tapauksissa kuluttajat ovat maksaneen tuotteen kokonaan tai osittain ennakkoon. Kuluttajilla on lisäksi kaupan peruuntuessa ollut vaikeuksia saada maksamansa kauppahinta takaisin.

Kuluttajaneuvonta kehottaa sänkyostoksia suunnittelevia kuluttajia ottamaan huomioon havaitut ongelmat.

Ennakkomaksamiseen liittyy aina riski, ettei tilattu tuote tulekaan eikä myyjäyritys palauta rahoja. Jos yritys vaatii ennakkomaksua, kannattaa sopia, että hinnasta maksetaan ennakkoon vain osa. Turvallisin ennakkomaksutapa on luottokortti tai luottosopimus. Ongelmatilanteissa kuluttaja voi silloin kääntyä luotonantajan puoleen ja vaatia tältä maksupalautusta.

Viivästys on sopimusrikkomus

Tavara on toimitettava kuluttajalle sovittuna ajankohtana. Jos tavaran toimitusajasta ei ole nimenomaisesti sovittu, kuluttajan pitää saada tavara ilman aiheetonta viivästystä ja viimeistään 30 päivän kuluttua tilauksen tekemisestä.

Jos tavaran luovutus viivästyy, kuluttajalla on oikeus pidättyä maksusta ja vaatia, että myyjä toimittaa tavaran. Jos tuotetta ei toimiteta kohtuullisessa lisäajassa, voi vaatia kaupan purkua ja rahoja takaisin. Jos ostos on rahoitettu luottosopimuksella, voi rahanpalautusvaatimuksen halutessaan esittää myös luottoyhtiölle.  Kuluttajalla voi myös olla oikeus korvaukseen viivästyksen hänelle aiheuttamista vahingoista.

Etämyynnissä kuluttajalla on peruuttamisoikeus

Jos tuote on tilattu verkkokaupasta tai kyse on muusta etämyyntisopimuksesta, kuluttaja saa peruuttaa kaupan 14 päivän  kuluessa tuotteen vastaanottamisesta. Kuluttaja voi käyttää peruuttamisoikeuttaan jo ennen tuotteen vastaanottamista.

Mittatilaustavaroilla ei ole etämyynnin peruuttamisoikeutta. Tämä peruuttamisoikeuden rajoitus ei koske tuotteita, jotka vastaavat standarditavaraa ja jonka muunteluun kuluttaja voi vaikuttaa vain vähäisesti, esimerkiksi erikseen tilattava ja valmistettava sohva, johon kuluttaja valitsee värin ja materiaalin perusvalikoimasta.

Kun kuluttaja peruuttaa sopimuksen, tulee myyjän palauttaa kauppahinta viivytyksettä ja viimeistään14 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksesta.

Toimi näin, jos tilaamasi tuotteen toimitus on viivästynyt:

  • Tee asiasta ensin kirjallinen reklamaatio myyjälle ja/tai luotonantajalle, esimerkiksi KKV:n reklamaatioapurilla.
  • Anna myyjälle kohtuullinen lisäaika tuotteen toimittamiseksi. Voit ilmoittaa myyjälle päivämäärän, johon mennessä tuote pitää viimeistään sinulle toimittaa.
  • Tuotteen hintaa ei tarvitse maksaa, ennen kuin olet saanut tilaamasi tuotteen. Jos olet sopinut tuotteen maksamisesta luotolla useassa erässä, voit vaatia luotonantajalta maksujen jäädyttämistä siihen saakka, kunnes olet saanut tuotteen.
  • Jos et edelleenkään saa tuotetta, voit vaatia kaupan purkua ja rahoja takaisin. Voit myös vaatia vahingonkorvausta, jos myyjän sopimusrikkomuksesta aiheutui sinulle taloudellista vahinkoa.
  • Jos kyseessä on etämyyntisopimus, voit halutessasi peruuttaa sopimuksen myös etämyynnin peruuttamisoikeuden nojalla.
  • Jos myyjä ei kohtuullisessa ajassa palauta sinulle kauppahintaa, voit olla yhteydessä KKV:n kuluttajaneuvontaan ohjeiden saamiseksi. Halutessasi voit viedä asian myös käräjäoikeuteen, joka voi antaa myyjää velvoittavan ja täytäntöönpanokelpoisen päätöksen.