Konsumenter har problem med Lux Beds som säljer sängar – anvisningar till konsumenter

Konkurrens- och konsumentverkets (KKV) konsumentrådgivning har under början av året kontaktats nästan 60 gånger angående Lux Beds From North Oy som säljer sängar. Konsumenterna har inte fått produkterna som de har beställt eller om de har ångrat köpet har det inte fått tillbaka pengarna som de har betalat i förväg. Konsumentrådgivningen uppmanar konsumenterna att noggrant överväga att använda sig av företagets tjänster.

Enligt de anmälningar som KKV har fått har leveranserna av produkter som beställts av Lux Beds fördröjts märkbart jämfört med det som man kommit överens om och konsumenterna har trots upprepade löften inte fått produkterna ens efter flera månaders väntan. I de flesta fall har konsumenterna betalat produkten helt eller delvis i förväg. Konsumenterna har dessutom haft svårigheter att få tillbaka den betalda köpesumman om de har ångrat köpet.

Konsumentrådgivningen uppmanar konsumenter som planerar att köpa en säng att ta i beaktan de problem som observerats.

Förskottsbetalning medför alltid en risk för att den beställda produkten inte kommer och att säljarföretaget inte betalar tillbaka pengarna. Om företaget kräver förskottsbetalning lönar det sig att komma överens om att endast en del av priset betalas i förväg. Det säkraste betalningssättet för förskottsbetalning är kreditkort eller kreditavtal. I problemsituationer kan konsumenten då vända sig till kreditgivaren och kräva återbetalning.

Dröjsmål är avtalsbrott

Varan ska levereras till konsumenten vid överenskommen tidpunkt. Om konsumenten inte kommit överens om leveranstiden för varan med säljaren, ska hen få varan utan ogrundade dröjsmål och senast 30 dagar efter att beställningen gjorts.

Om det sker fördröjningar i avlämnandet av varan, har konsumenten rätt att hålla inne betalningen och kräva att säljaren levererar varan. Om produkten inte levereras inom en rimlig tilläggstid kan konsumenten kräva att köpet hävs och pengarna återbetalas. Om köpet har finansierats med ett kreditavtal, kan man även framställa ett krav på återbetalning av pengarna till kreditbolaget om man vill.  Konsumenten kan också ha rätt till ersättning för de skador som orsakas för konsumenten av dröjsmålet.

Vid distansförsäljning har konsumenten ångerrätt

Om produkten har beställts från en webbutik eller om det är fråga om ett annat distansförsäljningsavtal, har konsumenten rätt att ångra köpet inom 14 dagar från det att produkten har tagits emot. Konsumenten kan utnyttja sin ångerrätt redan innan hen tar emot produkten.

Måttbeställda varor har inte ångerrätt vid distansförsäljning. Denna begränsning av ångerrätten gäller inte produkter som motsvarar standardvaror och som endast kan ändras lite enligt konsumentens önskemål, till exempel en beställd soffa vars färg och material konsumenten kan välja ur standardsortimentet.

När konsumenten återkallar avtalet ska säljaren betala tillbaka köpesumman utan dröjsmål och senast 14 dagar efter ångeranmälan.

Gör så här om leveransen av den beställda produkten är försenad:

  • Gör en skriftlig reklamation till säljaren och/eller kreditgivaren, till exempel via KKV:s reklamationstjänst.
  • Ge säljaren en rimlig tilläggstid för leverans av produkten. Du kan meddela säljaren vilket datum produkten senast ska levereras till dig.
  • Du behöver inte betala produkten förrän du har fått produkten du har beställt. Om du har avtalat om att produkten betalas med kredit i flera rater, kan du kräva att kreditgivaren fryser betalningarna tills du har fått produkten.
  • Om du fortfarande inte får produkten kan du kräva att köpet hävs och att pengarna betalas tillbaka. Du kan också kräva skadestånd om säljarens avtalsbrott orsakade dig ekonomisk skada.
  • Om det är fråga om ett distansförsäljningsavtal kan du om du vill också häva avtalet med stöd av ångerrätten för distansförsäljning.
  • Om säljaren inte inom skälig tid betalar tillbaka köpesumman till dig, kan du kontakta KKV:s konsumentrådgivning för att få anvisningar. Om du vill kan du också föra ärendet till tingsrätten, som kan meddela ett beslut som är förpliktande och verkställbart för säljaren.