Reklamaatioapuri

1. Reklamaation tekeminen yritykselle

Tee valitus (reklamaatio) yritykselle mahdollisimman pian virheen havaitsemisesta.

Vaatimus kannattaa esittää mahdollisten riitatilanteiden selvittämisen helpottamiseksi kirjallisesti, esim. sähköpostilla, jolloin viesti ja siihen saatu vastaus jäävät itselle talteen ja ne voi myöhemmin lähettää kuluttajaneuvontaan asian selvittelyä varten.

Hyödynnä verkkosivujemme ohjeiden lisäksi reklamaation tekemisessä reklamaatioapuria tai vaihtoehtoisesti valituslomakkeitamme.

Reklamaatioapuri

So­vel­lus aut­taa kir­jal­li­sen va­li­tuk­sen laa­ti­mi­ses­sa myy­jäl­le. So­vel­lus tar­jo­aa myös tie­toa ku­lut­ta­jan oi­keuk­sis­ta ja an­taa neu­vo­ja ylei­sim­piin on­gel­ma­ti­lan­tei­siin.

Lop­pu­tu­lok­se­na saat val­miin rekla­maa­tion, joka sinun on itse toimitettava yritykselle.

Junamatka – Toistaiseksi reklamaatioapuri ei tarjoa ohjeita junamatkojen ongelmatilanteisiin, mutta voit käyttää valituksen tekemisessä apuna verkkosivuiltamme löytyvää tietoa > Junamatkasta valittaminen

Lomakkeet (vaihtoehto reklamaatioapurille)

Kun hyödynnät reklamaatiolomaketta, muista tallentaa se tietokoneellesi tai tulosta se paperille, jotta itsellesi jää dokumentti tehdystä valituksesta.

  • Word-lomakkeen voit täyttää ja tulostaa. Liiku word-lomakkeessa kentästä toiseen sarkain-näppäimellä.
  • PDF-lomakkeen voit vain tulostaa ja täyttää käsin.

Valitukset velkojalle tai perintätoimistolle

Va­li­tuk­set myy­jäl­le asun­to­kau­pas­ta

Va­li­tuk­set lennoista

2. Jos valituksesi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan

Jos valituksesi yritykselle ei tuota toivomaasi tulosta, ota yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Sieltä saat maksutta opastusta ja sovitteluapua riitatilanteessa.
Kuluttajaneuvonta