Loomiksen ja Automatian yrityskaupan käsittelymääräaikaa on jatkettu 23.9.2020 saakka

Markkinaoikeus on pidentänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastossa (KKV) tutkittavana olevan Loomis AB:n ja Automatia Pankkiautomaatit Oy:n välisen yrityskaupan käsittelymääräaikaa 23.9.2020 saakka. KKV haki markkinaoikeudelta lisäaikaa, jotta yrityskaupan osapuolille voidaan varata riittävästi aikaa tulla kuulluiksi.

KKV aloitti 14.5.2020 jatkoselvityksen yrityskaupassa, jossa arvokuljetus- ja rahankäsittelypalveluita tarjoava Loomis hankkii Otto-automaatteja ylläpitävän Automatian OP:lta, Danske Bankilta ja Nordealta. Viraston alustavan arvion perusteella yrityskaupasta saattaa aiheutua haitallisia vaikutuksia jo ennestään keskittyneillä rahahuoltopalveluiden markkinoilla. Kilpailulain mukainen määräaika jatkoselvitykselle olisi päättynyt 21.8.2020.

KKV haki 12.8.2020 markkinaoikeudelta käsittelymääräajan pidentämistä 23.9.2020 saakka, jotta kaupan osapuolille voidaan varata riittävä aika tulla kuulluiksi ja vastata asianmukaisesti viraston selvityksiin. Yrityskaupan kilpailuvaikutusten selvittämiseksi KKV on tehnyt laajoja selvityksiä arvokuljetus- ja rahankäsittelypalveluiden sekä pankkien kokonaisrahahuoltopalveluiden markkinoilla. Selvitysten toteuttamista ovat hidastaneet ja vaikeuttaneet merkittävästi koronakriisin aiheuttamat poikkeusolot.

Yrityskaupan ilmoittaja ei vastustanut määräajan pidentämistä, ja markkinaoikeus hyväksyi KKV:n hakemuksen 13.8.2020.

Lue lisää:
KKV selvittää tarkemmin Loomiksen ja Automatian välisen yrityskaupan kilpailuvaikutuksia, KKV:n tiedote 14.5.2020

Lisätietoja:
Ekonomisti Aapo Aaltio, p. 029 505 3003
Tutkimuspäällikkö Mikko Heinonen, p. 029 505 3162
etunimi.sukunimi@kkv.fi

Kilpailulain mukaan yrityskauppa on ilmoitettava KKV:lle, jos yrityskaupan osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja vähintään kahden yrityskaupan osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa. KKV hyväksyy yrityskaupan, jos siitä ei aiheudu kilpailulaissa mainittuja haitallisia vaikutuksia. KKV puuttuu yrityskauppaan, jos viraston selvitys osoittaa, että toteutuessaan yrityskauppa estäisi olennaisesti tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla tai niiden oleellisella osalla erityisesti siitä syystä, että yrityskaupalla luotaisiin määräävä markkina-asema tai vahvistettaisiin sitä. Yrityskauppailmoituksen käsittely on tarvittaessa kaksivaiheinen. Ns. ensi vaiheen käsittely kestää enintään 23 työpäivää. Jos kaupalla ei selvästikään ole vahingollisia kilpailuvaikutuksia tai jos vahingolliset vaikutukset voidaan estää osapuolten ehdottamin ehdoin, kauppa hyväksytään ensi vaiheen käsittelyssä. Muussa tapauksessa virasto tekee päätöksen asian siirtämisestä jatkokäsittelyyn, jossa kauppa ja sen kilpailuvaikutukset selvitetään perusteellisesti. Jatkokäsittely kestää enintään 69 työpäivää. Markkinaoikeus voi pidentää II-vaiheen käsittelyaikaa korkeintaan 46 työpäivällä.
Lue lisää yrityskauppavalvonnasta.