Lumo Energia lopetti korvausneuvottelut kuluttaja-asiamiehen pyydettyä olennaisia tietoja yhtiön taloustilanteesta

Kuluttaja-asiamies ja Lumo Energia ovat neuvotelleet siitä, miten yhtiö korvaa 8 000 asiakkaalle heidän määräaikaisen sähkösopimuksensa ennenaikaisen päättymisen ja siitä aiheutuvat ylimääräiset menetykset. Yhtiö oli ehdottanut 3,7 miljoonan korvauspakettia. Kuluttaja-asiamies ei ole voinut ottaa kantaa korvauspaketin riittävyyteen, koska yhtiö ei ole esittänyt riittävän luotettavaa selvitystä taloudellisesta tilanteestaan.

Sähköyhtiö Lumo Energia lopetti toimintansa 1.9.2022. Noin 8 000 asiakasta, joilla on ollut määräaikainen sopimus, ovat joutuneet etsimään uuden sähkönmyyjän. Määräaikaisten sopimusten purkamista voidaan pitää sopimusrikkomuksena, ja kuluttaja-asiamies on ohjeistanut asiakkaita hakemaan korvauksia ennenaikaisesti päättyneistä sopimuksista aiheutuneista menetyksistä.

Lumo Energia ehdotti yhteensä 3,7 miljoonan euron korvauspakettia. Se olisi tarkoittanut asiakasta kohti 2 senttiä/ kWh laskettuna asiakkaan arvioidun sähkönkäytön perusteella siltä ajalta, jolta hänen määräaikainen sopimuksensa katkesi ennenaikaisesti. Korvauspaketti olisi kattanut vain murto-osan kuluttajille aiheutuneista todellisista vahingoista. Kuluttaja-asiamies ei voi neuvotella sitovan korvaussopimuksen tekemisestä kuluttajien puolesta, vaan on arvioinut asiaa yleisesti siitä näkökulmasta, ovatko ehdot ja korvaussumma kohtuullisia kuluttajan kannalta.

Kuluttaja-asiamies on pyrkinyt arvioimaan tarjousta huolellisesti varmistaakseen kuluttajien edun toteutumisen. Kuluttaja-asiamies on selvittänyt itse yhtiön taloustilannetta julkisten raporttien perusteella ja pyytänyt myös Lumo Energialta useaan otteeseen lisätietoja. Yhtiö on kertonut ja toimittanut kuluttaja-asiamiehelle puutteellisia ja ristiriitaisia tietoja. Lumo Energian pörssilistatun amerikkalaisen emoyhtiön raportoinnin mukaan Lumo Suomen ja Lumo Ruotsin varoihin ja velkoihin kuuluvia johdannaisia on myyty heinäkuussa 2022 yli 40 miljoonalla dollarilla, mutta Lumo Energialta ei ole pyynnöstä huolimatta saatu selvitystä näistä varoista. Koska riittävän luotettavia tietoja yhtiön taloustilanteesta ei ole saatu, kuluttaja-asiamies ei ole voinut ottaa kantaa tarjouksen kohtuullisuuteen.

Tarjouksen ehdot liian tiukat

Lumo Energian tarjouksen ehtona oli, että kuluttajat luopuisivat kaikista muista korvausvaatimuksistaan. Jos sopimuksen jälkeen paljastuisikin, että yhtiöllä on lisää varoja, kuluttajilla ei enää olisi ollut mahdollisuutta saada lisää korvauksia.  Asiakkaat olisivat menettäneet myös kaikki oikeutensa hakea saataviaan myöhemmin konkurssipesästä.

”Emme saaneet riittäviä tietoja, joiden pohjalta olisimme voineet vakuuttua siitä, että tarjottu korvaus on kuluttajille kohtuullinen. Olisimme jatkaneet keskusteluja, mutta Lumo Energia katkaisi neuvottelut pyydettyämme olennaisia tietoja yhtiön taloustilanteesta. Mikään ei luonnollisesti estä Lumo Energiaa tarjoamasta korvauksia kuluttajille oma-aloitteisesti eikä kuluttajia ottamasta niitä vastaan, sanoo kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Kuluttaja-asiamies seuraa tilannetta ja antaa kuluttajille tarvittaessa lisätietoja.